Еразъм практики чрез Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО)

Уважаеми колеги,
Кандидатстването за Еразъм практики чрез Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) се извършва в отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”, Ректорат, стая 509.

По програма "Еразъм+" е възможно многократно участие в мобилност с цел практика и/или обучение за период до 12 месеца, за всяка образователна степен (бакалавър, магистър, докторант) или общо до 36 месеца максимум. АПАО финансира практики с продължителност до 6 месеца, без прекъсване, в една академична година. За специалностите, които нямат бакалавърска степен (напр. Право), магистърската степен дава възможност за 24 месеца мобилност в периода на цялото следване.

Мобилност с цел практика могат да осъществяват студенти от всички образователни степени, без значение от формата на обучение.

Реализацията на стаж може да се извършва до 12 месеца след датата на държавен изпит при условие, че студента е бил селектиран по време на следването си и че практиката е била договорена преди датата на държавния изпит.

Практика може да се реализира и в летните месеци.

НАСТОЯЩИЯТ ПРОЕКТ НА ЕРАЗЪМ КОНСОРЦИУМ АПАО ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ Е УДЪЛЖЕН ДО 30.09.2022 Г. И ОБХВАЩА АКАДЕМИЧНИТЕ 2020/2021 И 2021/2022 ГОДИНИ. НАСКОРО ЗАВЪРШИЛИТЕ СТУДЕНТИ МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ СТАЖА СИ В РАМКИТЕ НА 18 МЕСЕЦА СЛЕД ПЪРВА ДАТА НА ЗАЩИТА.

Практики могат да се търсят чрез:

 • Digital Opportunity traineeships - ec.europa.eu /при намиране на работодател от тази платформа, отбележете в заявлението за кандидатстване/
 • Erasmusintern - erasmusintern.org
 • Erasmusu - www.Erasmusu.com
 • Jobtrust, практики в Гърция - www.jobtrust.gr
 • Paragoneurope, практики в Малта - http://internships.paragoneurope.eu
 • Algoos, практики в Кипър и Гърция - www.algoos.com
 • Modern polyglotes, проктики в Ирландия - www.modernpolyglots.ie
 • Europe 3000, практики в Италия - www.europe3000.it
 • Практики в Испания - www.spain-internship.com / www.studying-in-spain.com
 • Практики в Италия - www.amfinternational.org/internships-and-experiences
 • AMFI International - www.amfinternational.org
 • Canarias Mobility - www.canariasmobility.com
 • Erasmusnet - www.erasmusnet.org
 • Платформата Eurasmus (www.eurasmus.com) – предлага стажове и студентски наръчници за всички големи градове в Европа, безопасна и сигурна онлайн система за настаняване и резервация на стаи.
 • Платформата www.erasmusintern.org разработена по проект на ESN Erasmus students network - Еразъм студентска мрежа.
 • Платформа www.colanguage.com
 • Еразъм консорциум за практики АПАО, чрез публикуваните на техния сайт обяви, които се актуализират редовно. Кандидатства се съгласно обявената процедура. Ако намерите практика със съдействието на АПАО ще получите същото финансиране, както чрез ВТУ. Ако те вече са изчерпали финансирането си, можете да бъдете финансирани от ВТУ.
 • Самостоятелно, чрез лични контакти, намерена практика към фирма/ организация със стопанска или нестопанска цел/ училище и други институции, които са юридически лица.
 • Договори на Великотърновския университет по обявата за мобилност, когато за съответния университет е посочена възможност за практика на студенти.
  • Wolverhampton University, Великобритания – за специалност Британистика и ирландистика
  • Музей на долен Дунав в Калараш, Румъния – за Балканистика, Приложна лингвистика с румънски, Етнология
  • Българско училище в Кипър – за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
  • „Асоциация за Българска култура“ и Неделно училище „Българче“ в Неапол, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
  • Културна асоциация „Паралел 43“, Рим, Италия - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
  • Ново българско училище „Васил Левски“, Български културен и духовен център „Св. София“ на Балеарите, гр. Палма, Испания - за Българска филология, История и география, НУП, ПИИ
  • Хотел в Кипър – за Културен туризъм и Приложна лингвистика
  • Сдружение „Организация на българската общност“ в Нидерландия – Айндховен и Българско Неделно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Айндховен, Нидерландия – за Българска филология, История и география, НУП

Минималният период без прекъсване за практика е 2 месеца (60 дни). Максималният период, който се финансира за всяка отделна академична година за всеки отделен работодател, е 4 месеца при финансиране чрез ВТУ /стая 406 в Ректората/ и 6 месеца при финансиране чрез Еразъм+ консорциум АПАО /стая 509 в Ректората/. Условието е практиката да приключи най-късно на 30 септември на съответната календарна година.

Финансирането може да бъде само от програма Еразъм+ или едновременно и от приемащата организация. Независимо дали студентът получава допълнително заплащане от приемащата организация или не, финансовото подпомагане от Еразъм+ е за пълни 30 дни (При некратна на 30 дни практика, се доплаща по дневна ставка):

 • 720 евро за: Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Исландия, Малта.
 • 670 евро за: Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Македония, Турция.

Документи за кандидатстване:

 1. Формуляр за кандидатстване;
 2. Писмо-покана от работодателя (Letter of Invitation) – периодът трябва да е попълнен с конкретни дати;
 3. Сертификат за владеене на чужд език /минимум ниво B2/ (копие);
 4. Уверение за студентски статус и минимален успех над 4.50 (оригинал). За докторанти – заповед за зачисление

Документите се подават в отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”, Ректорат, стая 509.

След като кандидатите бъдат селектирани от страна на ВТУ и получат протокол за селекцията, трябва преди заминаване да подготвят и останалия набор от документи, необходим за участие в Програмата. /виж прикачения файл/

 1. Договор за практика - Learning Agreement (копие) – попълнен, подписан и подпечатан от работодателя, университета и студента в частта „Before the mobility“
 2. Писмо за намерение (Letter of intent) – попълва се броят студенти, които работодателят ще приеме по програма Еразъм+
 3. Нотариално заверено пълномощно (копие)
 4. Медицинска застраховка – срокът на валидност да е най-малко срокът на стажа
 5. ЕЗОК (копие) – заявление за такава може да подадете тук
 6. Файл „Данни“ – попълва се и се изпраща по мейл до АПАО
 7. Валидна ISIC или EYC карта (копие) – http://isic.bg//, http://youthcard.bg//
 8. Декларация за предходно участие
 9. Запис на заповед
 10. Договор за финансиране

Контакти:

 • Отдел “Международно и вътрешно сътрудничество”
 • стая 509, Ректорат
 • тел: 062-618306
 • тел/факс: 062-654984 
 • моб.: 0884 679 306
 • е-mail: mo@ts.uni-vt.bg
 • Милена Симеонова – експерт по международно сътрудничество
 • Мариета Мирчева – експерт по международно сътрудничество

Страница на АПАО:

 • http://isic.bg/
 • Гергана Тодорова – мениджър проекти
 • тел: +359 2 962 59 18  
 • факс: +359 2 961 60 34
 • мобилен: +359 0884 044437
СПОДЕЛИ В