Летни/зимни училища

Hungarian Language and Culture Summer Course at EKCU


Russian Language Winter School "Discover Siberia with Dostoevsky"

The summer school consists of 2 blocks:

  1. The cultural heritage of Russia
  2. Russian as a foreign language (Different levels of training are possible)

Each of the blocks costs 65 euros. The total cost of two blocks is 130 euros.

Duration – 10 days during August


International EFRI Summer School


Wrexham Glyndwr University в Уелс предлага летни училища и обучителни курсове по английски език на студентите от Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Повече информация:

Summer schools and English courses in Wales, UK


Summer schools at Vrije Universiteit Brussel (VUB)


Университет “Аристотел” в Солун организира лятно училище за студенти от университетите членове на BSUN на тема "Innovative Concepts for the Sustainable Development of the Black Sea Region".


СПОДЕЛИ В