Представители на Великотърновския университет бяха на работно посещение в Македония

На 24.02.2018 г. на своя официална церемония Битолският вестник връчи наградите „Най-успешни битолчани за 2017 г.” Председателят на управителния съвет на международния славянски университет „Г. Р. Державин” д-р Йордан Горчев получи наградата в категория „висше образование”. Неговата номинация е за принос към развитието на младите хора и утвърждаването на академичната общност в гр. Битоля. Именно по инициатива на д-р Горчев между МСУ „Г. Р. Державин” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през м. март 2017 г. бе реализиран договор за двустранно сътрудничество в сферата на обучението на студенти в ОНС „доктор“.

На 25.02.2018 г. във филиала на международния славянски университет в гр. Битоля бе проведена работна среща във връзка със старта на обучението на дипломирани магистри от МСУ „Г. Р. Державин” и други университети на Р Македония в акредитирани докторски програми на Великотърновския университет. На срещата доц. д-р Александър Илиевски, Декан на факултета по Правни науки и координатор за обучението на докторанти от страна на МСУ „Г. Р. Державин”, проф. д-р Даниела Тасевска, Декан на Философски факултет и координатор за ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, и доц. д-р Димитър Симеонов, Директор на Дирекция „Магистърски програми” на Великотърновския университет обсъдиха важни организационни въпроси по зачисляването в обучение на самостоятелна подготовка на първите 21 докторанти от Македония.

 


СПОДЕЛИ В