История и същност на международната дейност

Международната дейност на Великотърновския университет е насочена към установяване и развитие на дълготрайно научно-образователно сътрудничество с различни университети, академии, международни фондации и други образователни, научни и културни институции в чужбина. Академичното сътрудничество е от съществено значение за развитието на Университета като публична образователна и изследователска институция, неразривно свързана с националната икономика. През годините ръководствата на ВТУ провеждат последователна политика на установяване на контакти и сключване на договори за сътрудничество с водещи чуждестранни университети и други образователни институции с доказана ефективност.

Началото на международното сътрудничество на Великотърновския университет датира от първите години на създаването му и е ориентирано към престижни университети-партньори с утвърдени факултети и специалности, с богати библиотеки и центрове за езиково обучение. Първият договор на нашия университет е с Ягелонския университет в Краков, Полша, сключен през 1972 година. В следващите години се подписват и договорите с Университета “Фридрих Шилер” в Йена, Германия, Лвовския държавен университет “Иван Франко”, Украйна, Педагогическия институт в Нитра, Словакия и Университета в Крайова, Румъния. В тях се предвижда обмен на научна информация, на преподаватели, студенти и студентски групи. Организират се съвместни научни прояви и се издават сборници с докладите на участниците.

През 80-те години на миналия век броят на подписаните договори нараства. Освен университетите в Източна и Централна Европа, наши партньори стават Университетът Париж Х Нантер и Университетът в Шефийлд, Великобритания. През този период работят вече шестима чуждестранни лектори по руски, френски, английски, полски, чешки и румънски език. Значителна част от преподавателите на ВТУ получават възможност да посетят нашите партньори в чужбина, да работят в техните библиотеки, да се консултират със свои колеги и да изнасят лекции. Без колебание може да се каже, че международното сътрудничество на Университета допринася в значителна степен за успешното хабилитиране на наши преподаватели, за подобряване качеството на обучението и утвърждаването на университета като национален център за образование и наука в областта на хуманитаристиката.

Обществените промени през 1989 година в Източна Европа и у нас съществено променят насоките и организацията на международната дейност. Увеличават се възможностите за дългосрочни специализации в Западна Европа и САЩ, улеснява се кандидатстването за стипендии чрез Интернет, различни фондации, програмите на Европейския съюз (Сократ, Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Младежта на Европа и др.). Независимо от трудностите в новите условия се запазват повечето от традиционните ни партньори в чужбина – Йена, Краков, Лвов, Крайова. Сключват се нови договори с престижни университети като: Московския държавен университет “М.В.Ломоносов”, Университета “Парис Лодрон” в Залцбург, Тверския държавен университет, Университетите в Янина, Скопие, Ниш, Харков.

Днес, значителна част от междууниверситетското сътрудничество в Европа вече се осъществява освен по линия на преките договорни отношения и по линия на европейската образователна програма Еразъм+. Понастоящем Великотърновският университет има над 100 университети-партньори в Европа, Азия, САЩ, Африка и Южна Америка, с които са подписани договори за сътрудничество. Очертава се тенденция на засилен интерес за партньорство от страните от бившето съветско пространство (Казахстан, Киргизстан), както и от Китай и Япония.

Съществен елемент от международната дейност на университета са лекторатите, които имат важна роля за чуждоезиковото обучение. Началото се поставя през 1974 г. с откриване на лектората по полски език, следван от лектората по немски език. За 50-годишната история на университета тук са преподавали значителен брой чуждестранни лектори от различни страни (Полша, Германия, Австрия, Италия, Испания, Румъния, Сърбия, САЩ, Япония, Словакия, Унгария, Франция, Китай, Русия, Бразилия) . Някои от чужденците са със семействата си, други сами, някои само за една година, други работят до 6 години във Великотърновския университет.

Благодарение на успешната си международна дейност, Великотърновският университет е предпочитан партньор от редица университети в чужбина. Ежегодно университетът се посещава от много чужденци – преподаватели по линия на преките договори, студенти за обучение и студентски групи за практика, участници в международни прояви, посланици и сътрудници на посолства, делегации от университети-партньори и от други институции.

СПОДЕЛИ В