Анотация

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ –

СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”

ЕЖЕГОДНО ОРГАНИЗИРАТ

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

за ученици от XI и XII клас

Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидатстудентски изпити.

Турнирът се провежда през месец март. В него могат да участват ученици от XI и XII клас.

Състезанието е анонимно.

Журито е съставено от изтъкнати дългогодишни преподаватели по математика във Великотърновския университет.

Класиралите се на първите три места се награждават.

Получената оценка от всеки участник има валидност две години, включително годината на провеждане на турнира. За балообразуването те заместват оценката от кандидатстудентския факултетски изпит „Тест по математика“.

Резултатите от турнира са валидни за кандидатстване в специалностите Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство, Информационно брокерство и дигитални медии, Педагогика на обучението по математика и информатика и Приложна математика.


Телефони за връзка:

  • Факултет “Математика и информатика”: 062/ 600 461, 0884 679496

За участие в турнира не се заплаща такса.

СПОДЕЛИ В