Съобщения

Програмата „Panda Labs“ на WWW България е насочена към ангажирането на учениците и младежите на възраст от 15 до 25 години с въпросите на околната среда и климатичните промени. Застъпва пътищата за постигане на целите на устойчивото развитие на страната ни, развива младежкото зелено предприемачество.
„Panda Labs“ е младежка иновационна програма на WWF България, в която ученици и студенти създават вдъхновяващи решения за преодоляване на сериозни екологични и социални предизвикателства. Желаещите да участват в програмата могат да се регистрират в платформата www.pandalabs.bg от 20.09. до 20.10.2022 г.


Покана за номиниране на младежки доброволчески инициативи


Преподавателска мобилност в Албания


Do you want to participate in an internship program in Berlin?

Copernicus Berlin invites you to participate in a two-month internship in Berlin (June 28 –August 22). The internship program combines summer fun with professional development.

Click here to learn more.


Тамбовски държавен университет „Г.Р. Державин“ кани студентите на ВТУ на онлайн курс „Руски език. Култура. Творчество“

  • Период на курса: януари – февруари 2021 година
  • Такса за участие: $100
  • Ниво на владеене на езика: А2-В1
  • За въпроси се обръщайте към заместник-началника на Отдела по международно обучение на имейл avgubareva@yandex.ru или телефон +7(4752)72-34-34 (доб. 1105)

Beijing Language and Culture University Application Guide for International Chinese Language Teachers (Confucius Institute) Scholarship 2020(Online Courses)Culture, Language and Identity Formation: Diaspora in a Globalizing World (with Special Reference to East and Central Europe and Russia)

World Youth Forum Second Edition

Обучение в университет ADA в Азербайджан

Стипендиантска програма на Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан

СПОДЕЛИ В