За центъра

Франкофонският център за документация и информация – Велико Търново е открит през 1992 г. по инициатива на Френския културен институт и ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”. Библиотечният фонд и компютърната и аудио-визуална техника са предоставени от Посолството на Франция в България. Великотърновският университет участва в реализацията на този френско-български проект за партньорство като предлага отговарящи на очакванията и нуждите на читателите помещения с обща площ 98 кв.м. в централния корпус на Университета. Центърът обслужва преди всичко студенти и университетски преподаватели, но също и франкофонската общност от целия регион, т.е. ФЦДИ е ориентиран към една доста разнообразна публика: учители, ученици, изследователи, служители, използващи френския език в работата си, жители на града и много други.

CFDI е едновременно библиотека и място за обучение и научни изследвания. Днес библиотечният фонд надвишава 9400 броя. По-голямата част от него е въведена в информатизирания каталог BCDI 2. Фондът разполага с трудове по френска литература, литературна критика, творби по езикознание, методики по френски език и други педагогически документи, трудове по история, психология, социология, право, икономика и др. Към центъра има аудио-визуален кът, където любителите на френското кино могат да се запознаят с класически филми и нови заглавия.

Със своята дейност Франкофонският център има за цел да установява и разширява контактите си с университети, висши училища и други институции. Той си партнира с:

  • Посолството на Република Франция в София;
  • Френския културен институт - София;
  • Университета “Лион ІІ”, Франция
  • Института за преводачи “Мари Апс”, Белгия
  • Университета “Овидиус”, Румъния
  • AUF –Университетска Агенция на Франкофонията
  • EduFrance – Образование във Франция
  • Alliance Française – Велико Търново
  • Регионалната библиотека – гр. Велико Търново.

Центърът съдейства за осъществяване на академичен обмен (студенти и преподаватели) в рамките на международни програми.

CFDI участва и в различни мероприятия, свързани с културни събития в България, във франкофонския свят, в Европа: изложения на френски книги, учебници и речници, представяне на трудове на преподаватели от Катедра “Романистика” към Великотърновския университет, Празниците на Франкофонията през м. март, Празниците на Филологически факултет и на Европа през м. май, Празник на музиката през м. юни.

СПОДЕЛИ В