Междубиблиотечно заемане

Преподаватели и докторанти на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" имат възможност да заявяват библиотечни материали (книги, помагала, учебници, периодични издания), с които Университетска библиотека не разполага, чрез заемане от библиотеки в страната и чужбина.

За да направите поръчка, е необходимо да разполагате с библиографски данни на търсения от Вас документ. Получените материали се ползват само в читалните зали на Централна университетска библиотека за срок, определен от доставящата библиотека.

Важно:

По Международно междубиблиотечно заемане (ММЗС) времето за изпълнение варира в зависимост от вида на искания материал и от мястото, откъдето той трябва да бъде получен – от две до четири седмици.

Ще бъдете информирани по имейл веднага, щом поръчаният материал се получи в библиотеката.

Разноските са за сметка на заявителя.

По МЗС и ММЗС се заемат печатни произведения, микрофилми и копия, като последните са за сметка на читателя. Не се поръчват енциклопедии, речници и справочници.

Информация за поръчки и запитвания на тел. (062) 618-233,

имейл адрес: mzs_vtu@abv.bg

или на място в Заемна служба на Централна библиотека.

Лице за контакт: Хасан Хасанов

СПОДЕЛИ В