2016

  • 24 март 2016 - Представяне на сборника Петър Увалиев "Пет минути с Петър Увалиев. Радиобеседи - част 1"
  • 21 април 2016 - Литературно четене с писателя и преводача Марин Георгиев
  • 12 май 2016 - Представяне на книгата „Пьотр Ярцев – театралният човек“ от проф. д-р на изкуствознанието Владимир Игнатовски с участието на проф. Станимир Трифонов - режисьор.
  • 19 май 2016 - Представяне на сборника „Проблеми на устната комуникация“ - част І и ІІ с доклади от Десетата международна научна конференция и „Българският език – история и съвременност“ по повод на Третата международ на научно-практическа конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят, съвместно с катедрата по СБЕ
  • 31 май 2016 - Среща с писатели от Московската градска организация на Съюза на писателите в Русия, участници във втората Международна литературна асамблея „Слово и дело“ в СОК "Камчия" и литературно четене с участието на Янислав Янков, Снежана Иванова, Владимир Стоянов.
  • 7 юни 2016 - Публична лекция на д-р Магдалена Питлак от Ягелонския университет в Краков – българистка и преводачка на българска литература на тема: Abecadlo z pieca spadlo, или Защо ни е теория на превода
  • 3 ноември 2016 - Представяне на книгата на Николай Милчев „Прелест и Светогорски стихотворения“
СПОДЕЛИ В