2014

  • 6 март 2014 - Премиера на книгата на Андрей Брушлински “Психология на субекта” в превод на доц. д-р Мариана Няголова
  • 24 април 2014 - Представяне книгата на проф. дфн Симеон Янев “Биографии на отрепки”
  • 20 май 2014 - Представяне на новата книга на проф. дин Милко Палангурски “Учредителите. Участниците в учредителното народно събрание в Търново, 10.ІІ. – 16.ІV.1879 г.”
  • 23 октомври 2014 - Представяне книгата на писателя Людмил Станев “Няма такава книга и други разкази”
  • 6 ноември 2014 - Премиера на книгата “Текст и кинотекст” от доц. д-р Наталия Няголова. Представя д-р Роберт Борох от Варшавския университет - Полша
  • 13 ноември 2014 - Открита лекция на Камен Рикев “Камъните на Атанас Далчев и Збигнев Херберт - опит за междутекстово изследване”
  • 20 ноември 2014 - Премиера на книгата на доц. д-р Ивелин А. Иванов “Войната и мирът в кралските саги на Снуре Стюрлюсон”
  • 27 ноември 2014 - Представяне на книгата “Балканският човек ХІV – ХVІІ век”, Т. 1 от Йордан Велчев
  • 4 декември 2014 - Премиера на книгата “Българският производствен роман” от Мая Ангелова, представена от доц. д-р Пламен Дойнов
  • 11 декември 2014 - Празник на съвременната словашка проза, преведена на български език. Събитието е открито от Посланика на Словашката република в България. Представени са специалният брой на сп. “Панорама”, романите “Случи се на първи септември” и “Майки” от Павол Ранков
СПОДЕЛИ В