2010

  • 7 януари 2010 - Представяне на книгата «А. П. Чехов. Музиката на тишината» на Радка Кърпачева-Даскалова. Представят: доц. д-р Маргрета Григорова и гл. ас. д-р Наталия Няголова
  • 15 април 2010 - Представяне на книгите “Паралитературата. Текстология, социология, медиатори” на преподавателите от Шуменския университет Евдокия Борисова, Яни Милчаков, Пламен Шуликов и “Социални полета на литературата” на Яни Милчаков
  • 12 май 2010 - Представяне на книгата на проф. дфн Дечка Чавдарова “Храната/трапезата в руската литература (ХVІІІ - началото на ХХ век). Метафора и изобразена реалност”
  • 13 май 2010 - Представяне на книгата на уредника на къщата-музей “Никола Вапцаров” Катя Кузмова-Зографова “Никола Вапцаров. Преоткриване”
  • 28 май 2010 - Представяне на сборника “Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина”
  • 18 ноември 2010 - Представяне на проф. дфн Клео Протохристова с лекция на тема “Петър Динеков - един етап от литературоведската българистика” и премиера на книгата й “Парадокси на неназовимото. Прочити и дисонанси”
  • 23 ноември 2010 - Лекция на тема “Култура и цивилизация на славянските народи” с лектори: проф. дфн Боян Биолчев и проф. дфн Панайот Карагьозов и представяне на монографията на Панайот Карагьозов “Календари, мъченици и поети” и стихосбирката “Фрашки и целувки” в негов превод
  • 14 декември 2010 - Среща-разговор на тема „Българските писатели в интересни времена“ с писателя Емил Андреев
СПОДЕЛИ В