2008

  • 15 май 2008 - Организиране лекция на проф. дфн Валери Стефанов на тема “Диаболичното в културата” и представяне на книгата му “Дяволът. Опити върху възмутителната история на злото”
  • 20 март 2008 - Представяне книгата на доц. д-р Николай Димитров “Из лабиринтите на битието. Творчеството на Владимир Зарев” и среща с писателя и гл. редактор на сп. Съвременник - Вл. Зарев.
  • 9 октомври 2008 - Представяне съвместно с Полския институт в София на българския превод на книги от Йежи Анджейевски и Ян Твардовски
  • 6 ноември 2008 - Представяне съвместно с катедра “Славистика” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” програмата на ХІV международен славистичен конгрес, проведен в гр. Охрид на 10-16.ІХ. 2008 г. и презентация на нова славистична литература
  • 20 ноември 2008 - Организиране на открита лекция съвместно с Филологическия факултет при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” на доц. кфн Ирина Владимировна Гладилина от Тверския държавен университет “Езиковата личност на героя и автора в късните текстове на Чехов”
  • 16 декември 2008 - Голямо предпразнично литературно четене с възпитаници на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” по случай 45-годишнината на Университета. С участието на Янислав Янков, Здравко Пеев, Теменуга Маринова, Венко Евтимов, Николай Милчев, Юрий Лучев, Божидар Богданов, Николай Петков, Ана Голчева, Ярмила Даскалова
  • 18 декември 2008 - Организиране на открита лекция и представяне на книгата на проф. дфн Светлозар Игов “Бай Ганю” и бай Ганю. Загадъчната творба за проблематичния българин”
СПОДЕЛИ В