Интернет търсачки за научна информация

Google Scholar - Google Scholar e проект на Google, разработен да бъде в помощ на учени и изследователи. Платформата съдържа над 2 млн. записа на книги, статии и резюмета, подредени по области на знанието.

Microsoft Academic Search - Това е продукт на Мicrosoft, който конкурира Google Scholar. Услугата, активна от април 2006 г., позволява на студенти, изследователи и преподаватели да търсят информация от широк спектър академични списания и се е утвърдила като надежден изследователски инструмент. Удобният за работа интерфейс дава възможност да се групират резултатите по автор, списание, дата и други критерии.

СПОДЕЛИ В