Списък на абонирани периодични издания

 • Вестници

  • Computerworld

  • Аз Буки

  • Борба

  • 24 часа

  • Държавен вестник

  • Култура

  • Литературен вестник

  • Политика

  • Словото днес

  • Стандарт

  • Учителско дело

  • Янтра днес

 • Списания

  • Archaeologia Bulgarica

  • Bulgarian Historical Review

  • Graphis

  • National Geographic

  • NetworkWorld

  • Novum

  • Palaeobulgarica=Старобългаристика

  • Serdica Journal of Computing

  • Артизанин

  • Археология

  • Архивен преглед

  • ББИА Онлайн

  • Библиотека

  • Библиотека Български счетоводител

  • Будител

  • Българска етнология

  • Български език

  • Български език и литература

  • Български фолклор

  • Вестник древней истории

  • Вопросы истории

  • Диалог искусств

  • Европа 2001

  • Език и литература

  • Екология 21

  • Енергийни баланси

  • Заетост и безработица

  • Известия на държавните архиви

  • ИК Труд и право

  • Икономика

  • Икономическа мисъл

  • Исторически преглед

  • История

  • Кино

  • Литературна мисъл

  • Логистика

  • Македонски преглед

  • Математика

  • Математика и информатика

  • Медицински мениджмънт

  • Международни отношения

  • Мениджър

  • Минало

  • Население и демографски процеси

  • Наука

  • Новая и новейшая история

  • Образование

  • Общество и право

  • Околна среда

  • Основни макроикономически показатели

  • Педагогика

  • Педагогически алманах

  • Пламък

  • Правна мисъл

  • Проблеми на географията

  • Проблеми на изкуството

  • Психологический журнал

  • Районите, областите и общините в Р България

  • Русская литература

  • Русский язык за рубежом

  • Социологически проблеми

  • Списание на БАН

  • Спорт и наука

  • Статистика

  • Статистически годишник

  • Статистически справочник

  • Стратегии на образователната и научната политика

  • Съвременник

  • Съвременно право

  • Съпоставително езикознание

  • Туризъм и отдих

  • Търговско право

  • Философия

  • Философски алтернативи

  • Християнство и култура

  • Читалище 1870

  • Човешки ресурси

  • Чуждоезиково обучение

  • Юридически свят

СПОДЕЛИ В