Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 учебна година

Библиотечно-информационни дейности
Информатика
Компютърни науки
Книгоиздаване
Педагогика на обучение по математика и информатика
Математика и информатика
Софтуерно инженерство

Библиотечно-информационни дейности

Специалност “Библиотечно-информационни дейности” 2 курс, редовно обучение

Учебен план – влезе в сила от уч. 2017/2018 г.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Факултативна дисциплина 2 /Избира се една от /

3

30

0

30

Текуща оценка

3

20091935

Руски език II ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

3

20041631

Френски език II ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

3

2002488

Немски език II ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

3

2008903

Испански език II ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

3

2002443

Английски език  II ч.

3

30

0

30

Текуща оценка

3

 

Забележка! Тема:

За летен семестър на учебната 2017/2018 година студентите са избрали дисциплината Английски език I ч.

За зимен семестър на 2018/2019 година студентите следва да продължат обучението си по същия език.

 


 

Информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/2019

Специалност “Информатика” 2 курс

Учебен план – версия- 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс М2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

30

15

 

3

20134736

Теория на аналитичните функции

3

45

30

15

Изпит

3

20134735

Теория на полето

3

45

30

15

Изпит

3

 

Изборен курс И1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

30

15

 

3

20041682

Автомати и теория на езиците

3

45

30

15

Изпит

3

20041683

Семантика

3

45

30

15

Изпит

3

 

Изборен курс И2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

4

20041686

DHTML

3

45

15

30

Изпит

4

20041685

XML

3

45

15

30

Изпит

4

 

Изборен курс И3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

20041690

Машинни езици

3

45

15

30

Текуща оценка

3

20041689

Системно програмиране

3

45

15

30

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

30

0

30

 

2

20134074

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081196

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081197

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081198

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20031085

Спорт

3

30

0

30

Текуща оценка

2

 

Изборен курс М3 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

15

15

 

4

20041691

Алгоритми върху графи

4

30

15

15

Текуща оценка

4

20041692

Сложност на алгоритми

4

30

15

15

Текуща оценка

4

 

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

 

Специалност “Информатика” 3 курс

Учебен план – версия 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс И4 - избира се 1 дисциплина/блок

5

45

15

30

 

5

20041745

Програмиране на Java

5

45

15

30

Текуща оценка

5

20081282

Програмиране с DOT NET

5

45

15

30

Текуща оценка

5

 

Изборен курс И5 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

4

20041688

Взаимодействие човек - компютър

6

30

15

15

Текуща оценка

4

20041754

Програмни интерфейси

6

30

15

15

Текуща оценка

4

 

Изборен курс И6 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

4

20041646

Изкуствен интелект

6

30

15

15

Изпит

4

20041716

Интелигентни системи

6

30

15

15

Изпит

4

 

Изборен курс И7 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

4

20052719

Програмиране на C#

6

45

15

30

Изпит

4

20041721

Програмна среда - Visual C

6

45

15

30

Изпит

4

 

Факултативен курс МФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

15

 

3

20041715

Вероятностни модели в теорията на тестовете

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20081205

Математически основи на обработката на данни

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20041699

Приложна статистика

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20041760

Системи за компютърна математика

6

30

15

15

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс ИФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

 

20041722

Web програмиране - Java

6

45

15

30

Текуща оценка

4

20041723

Web програмиране на C#

6

45

15

30

Текуща оценка

4

20041724

Web програмиране на PHP

6

45

15

30

Текуща оценка

4

 

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

 

Специалност “Информатика” 4 курс

Учебен план – версия 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс М4 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

20041678

Криптография

7

30

15

15

Изпит

4

20041725

Теория на кодирането

7

30

15

15

Изпит

4

 

Изборен курс И8 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

20041729

Мултимедийни приложения

7

45

15

30

Изпит

5

20041728

Мултимедийни технологии

7

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс И9 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

20041734

Обработка на изображения

7

30

15

15

Изпит

4

20081284

Разпознаване на изображения

7

30

15

15

Изпит

4

 

Изборен курс И10 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

20041732

Анализ и проектиране на информационни системи

7

45

15

30

Изпит

5

20041733

Моделиране на информационни системи

7

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс И11 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

20041735

WAP технологии

7

30

15

15

Изпит

4

20081285

Езици за безжични комуникации

7

30

15

15

Изпит

4

 

Факултативни дисциплини - всички

7

60

30

30

 

8

 

Факултативен курс ИФ2 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

20041731

Интелигентни системи в обучението

7

30

15

15

Текуща оценка

4

20041730

Компютърни системи в обучението

7

30

15

15

Текуща оценка

4

 

Факултативен курс ИФ3 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

4

20041448

Електронен маркетинг

7

30

15

15

Текуща оценка

4

20041450

Електронни разплащания

7

30

15

15

Текуща оценка

4

 


 

Компютърни науки

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/ 2019

Специалност “Компютърни науки” 2 курс

Учебен план – версия 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс КН1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

30

15

15

 

2

20041688

Взаимодействие човек - компютър

3

30

15

15

Текуща оценка

2

20041754

Програмни интерфейси

3

30

15

15

Текуща оценка

2

 

Изборен курс КН2 - избира се 1 дисциплина/блок

3

75

30

45

 

5

20041681

Алгоритми и структури от данни

3

75

30

45

Изпит

5

20041644

Синтез и анализ на алгоритми

3

75

30

45

Изпит

5

 

Факултативен курс Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

30

0

30

 

2

20134074

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081196

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081197

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

20081198

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

2

 

Изборен курс КН3 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

15

15

 

4

20041755

Микропроцесорни системи

4

30

15

15

Текуща оценка

4

20041756

Цифрова схемотехника

4

30

15

15

Текуща оценка

4

 

Факултативен курс Ф4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

0

30

 

2

20081196

Специализиран английски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

20081197

Специализиран немски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

20081198

Специализиран френски език

4

30

0

30

Текуща оценка

2

20031085

Спорт

4

30

0

30

Текуща оценка

2

 


 

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

Специалност “Компютърни науки” 3 курс

Учебен план – версия 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс КН4 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

30

30

 

6

20041686

DHTML

5

60

30

30

Изпит

6

20041685

XML

5

60

30

30

Изпит

6

 

Изборен курс КН5 - избира се 1 дисциплина/блок

5

45

30

15

 

6

20041758

Компресиране на информацията

5

45

30

15

Текуща оценка

6

20041757

Криптографски методи

5

45

30

15

Текуща оценка

6

 

Изборен курс КН6 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

5

2002521

Защита на информацията

6

45

15

30

Изпит

5

20041763

Компютърна сигурност

6

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс КН7 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

6

20041770

Web програмиране - Java servlets

6

60

30

30

Текуща оценка

6

20041724

Web програмиране на PHP

6

60

30

30

Текуща оценка

6

 

Изборен курс КН8 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

5

20041771

Програмиране на асемблер

6

60

30

30

Изпит

5

20041689

Системно програмиране

6

60

30

30

Изпит

5

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

Специалност “Компютърни науки” 4 курс

Учебен план – версия 1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс КН9 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

5

20041772

Мултимедийни среди

7

45

15

30

Изпит

5

20041728

Мултимедийни технологии

7

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс КН10 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

3

20041735

WAP технологии

7

45

15

30

Текуща оценка

3

20081285

Езици за безжични комуникации

7

45

15

30

Текуща оценка

3

 

Изборен курс КН11 - избира се 1 дисциплина/блок

7

45

15

30

 

3

20081293

C#

7

45

15

30

Изпит

3

20081294

Visual C

7

45

15

30

Изпит

3

 

Факултативен курс по математика - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

20134737

Геометрия на криви и повърхнини на Бизие

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20081205

Математически основи на обработката на данни

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20041760

Системи за компютърна математика

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20052102

Теория на графите

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20041725

Теория на кодирането

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20081206

Хармоничен анализ и бързи алгоритми

7

30

15

15

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс по Компютърни науки 1 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

20134738

Информационни и комуникационни технологии при разработване на проекти

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20041761

Разработване и управление на проекти

7

30

15

15

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс по Компютърни науки 2 - избира се 1 дисциплина/блок

7

30

15

15

 

3

2007240

Електронен бизнес

7

30

15

15

Текуща оценка

3

20052167

Електронно обучение

7

30

15

15

Текуща оценка

3

 


 

Книгоиздаване

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/ 2019

Специалност “Книгоиздаване”  4 курс, редовно обучение

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс 13  /Избира се една от две/

7

30

 

 

 

3

20133851

Издателско-книготърговска библиография

7

30

30

0

изпит

3

20133854

Краезнание и краеведски издания

7

30

30

0

изпит

3

 

Изборен курс 14 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

4

1998571

Американска литература

7

30

30

0

ТО

4

1998321

Западноевропейска литература

7

30

30

0

ТО

4

 

Изборен курс 15 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

4

20134762

Книгоиздаване в Западна Европа

7

30

30

0

изпит

4

20134761

Книгоиздаване в САЩ

7

30

30

0

изпит

4

 

Факултативен курс 5 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

5

2008902

Испански език I ч.

7

30

0

30

ТО

5

20031085

Спорт

7

30

0

30

ТО

5

 

Изборен курс 16  /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

2

20081540

Електронно книгоиздаване

8

30

15

15

изпит

2

20133856

Он-лайн медии

8

30

15

15

изпит

2

 

Изборен курс 17 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

2

20091946

Издателско-полиграфически комплекс в България

8

30

30

0

ТО

2

20123463

Структури и управленски процеси в полиграфията

8

30

30

0

ТО

2

 

Изборен курс 18 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

2

20102263

Издателски системи

8

30

15

15

изпит

2

20133853

Издателски софтуер

8

30

15

15

изпит

2

 

Факултативен курс 6 /Избира се една от две/

 

 

 

 

 

2

20134074

Административно-обществена дейност

8

30

0

30

ТО

2

2008903

Испански език II ч.

8

30

0

30

ТО

2

 


 

Педагогика на обучение по математика и информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

Специалност “Педагогика на обучение по математика и информатика” 2 курс,

Учебен план – версия 2017

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Избираеми дисциплини 1 – избира се 2 дисциплина/блок

3

120

 

 

 

8

20041649

Комплексен анализ

3

60

30

30

Текуща оценка

4

20052094

Диференциалната геометрия на кривите и повърхнините

3

60

30

30

Текуща оценка

4

20041642

Комбинаторика и теория на графите

3

60

30

30

Текуща оценка

4

20041652

Диференциални уравнения

3

60

30

30

Текуща оценка

4

 

Избираеми дисциплини 2 - избира се 2 дисциплина/блок

4

120

 

 

 

8

20081200

Обектно ориентирано програмиране Java

4

60

30

30

Текуща оценка

4

20081199

Обектно ориентирано програмиране С++

4

60

30

30

Текуща оценка

4

20081326

Съвременни програмни среди

4

60

30

30

Текуща оценка

4

20167819

Обектно ориентирано програмиране C Sharp

4

60

30

30

Текуща оценка

4

 

Факултативни дисциплини 1 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

 

 

 

2

20134183

Барицентрична геометрия

4

30

15

15

Текуща оценка

2

20134176

Компютърна математика

4

30

15

15

Текуща оценка

 

20134215

Трансформации и проекционни методи

4

30

15

15

Текуща оценка

2

20041678

Криптография

4

30

15

15

Текуща оценка

2


 

Математика и информатика

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018 / 2019

Специалност “Математика и информатика” 3 курс,

Учебен план – версия  1

 

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

 

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс И3 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

30

15

 

4

20041646

Изкуствен интелект

6

45

30

15

Изпит

4

20041647

Проектиране и изграждане на експертни системи

6

45

30

15

Изпит

4

 

Изборен курс И4 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

4

20041676

Web анализ и проектиране

6

60

30

30

Изпит

4

20041675

Интернет програмиране

6

60

30

30

Изпит

4

 

Изборен курс МОМ1- избира се 1 дисциплина/блок

6

45

30

15

 

3

20134182

Методика на обучението по математика – специална част

6

45

30

15

Текуща оценка

3

20134279

Частна методика на обучението по математика

6

45

30

15

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс М5 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

4

20041743

Числени и оптимизационни методи

6

60

30

30

Изпит

4

20041671

Числени  методи

6

60

30

30

Изпит

4

 

Факултативен курс МФ1 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

30

0

 

2

1998822

Занимателна математика

6

30

30

0

Текуща оценка

2

20041672

История на математиката

6

30

30

0

Текуща оценка

2

20092034

Специално и интегрирано обучение

6

30

30

0

Текуща оценка

2

 

Факултативен курс МФ2 - избира се 1 дисциплина/блок

6

 

 

 

 

 

20041715

Вероятностни модели в теорията на тестовете

6

30

15

15

Изпит

3

20081205

Математически основи на обработката на данни

6

30

15

15

Изпит

3

20081206

Хармоничен анализ и бързи алгоритми

6

30

15

15

Изпит

3

 


 

Софтуерно инженерство

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/ 2019

Специалност “Софтуерно инженерство” 2 курс,

Учебен план – версия 2

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс СИ 1 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

20156399

PHP базирани работни рамки

3

45

15

30

Изпит

3

20052164

Програмиране на C++

3

45

15

30

Изпит

3

 

Изборен курс СИ 2 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

2003915

Информационни системи

3

45

15

30

Изпит

3

20156418

Матрично смятане и приложения със С#

3

45

15

30

Изпит

3

20156419

Методи за анализ на софтуерни изисквания

3

45

15

30

Изпит

3

20156441

Системи за управление на съдържанието

3

45

15

30

Изпит

3

 

Изборен курс СИ 3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

20156407

Анализ и решаване на софтуерни задачи във екипи

3

45

15

30

Текуща оценка

3

20041745

Програмиране на Java

3

45

15

30

Текуща оценка

3

20156444

Събитийно програмиране

3

45

15

30

Текуща оценка

3

 

Факултативен курс - Ф3 - избира се 1 дисциплина/блок

3

45

15

30

 

3

20134074

Административно-обществена дейност

3

30

0

30

Текуща оценка

3

20081196

Специализиран английски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

20081197

Специализиран немски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

20081198

Специализиран френски език

3

30

0

30

Текуща оценка

3

 

Изборен курс СИ 4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

75

30

45

 

5

20041681

Алгоритми и структури от данни

4

75

30

45

Изпит

5

20041644

Синтез и анализ на алгоритми

4

75

30

45

Изпит

5

 

Изборен курс СИ 5 - избира се 1 дисциплина/блок

 

 

 

 

 

 

20156401

UML в обектно ориентираното проектиране

4

45

15

30

Текуща оценка

5

20156423

Мобилни приложения за Android

4

45

15

30

Текуща оценка

5

 

Изборен курс СИ 6 - избира се 1 дисциплина/блок

4

45

15

30

 

5

20156398

JavaScript базирани технологии

4

45

15

30

Изпит

5

20041446

Електронна търговия

4

45

15

30

Изпит

5

20156456

Логическо и функционално програмиране

4

45

15

30

Изпит

5

20156426

Нерелационни бази от данни

4

45

15

30

Изпит

5

 

Факултативен курс - Ф4 - избира се 1 дисциплина/блок

4

30

0

30

 

3

20081196

Специализиран английски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

20081197

Специализиран немски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

20081198

Специализиран френски език

4

30

0

30

Текуща оценка

3

20031085

Спорт

4

30

0

30

Текуща оценка

3

 

Списък на избираемите и факултативни дисциплини за учебната 2018/ 2019

Специалност “Софтуерно инженерство” 3 курс,

Учебен план – версия 1

Студентите избират само една дисциплина от всяка група. При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Шифър

Наименование на дисциплината

Семестър

Общо

Лекции

Упражнения

Форма

Общо кредити

 

Изборен курс СИ 7 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

15

45

 

6

620156402

ХМL технологии и Семантичен уеб

5

60

15

45

Изпит

6

20041691

Алгоритми върху графи

5

60

15

45

Изпит

6

20156424

Мобилни приложения за  iOS

5

60

15

45

Изпит

6

20156427

Нефункционално тестване

5

60

15

45

Изпит

6

 

Изборен курс СИ 8 - избира се 1 дисциплина/блок

5

60

15

45

 

6

20156404

Автоматизирано тестване

5

45

15

30

Изпит

6

20156455

Анализ и оценка на уеб сайтове

5

45

15

30

Изпит

6

20156409

Въведение в облачните технологии

5

45

15

30

Изпит

6

20156437

Програмиране на Python

5

45

15

30

Изпит

6

20156440

Системи за електронно обучение

5

45

15

30

Изпит

6

 

Изборен курс СИ 9 - избира се 1 дисциплина/блок

5

45

15

30

 

6

20156410

Генерично програмиране и метапрограмиране (C++)

5

60

30

30

Изпит

6

20081195

Обектно ориентиран анализ и проектиране

5

60

30

30

Изпит

6

20156430

Основи на компютърната графика

5

60

30

30

Изпит

6

20156454

Шаблони за софтуерен дизайн II част

5

60

30

30

Изпит

6

 

Изборен курс СИ 10 - избира се 1 дисциплина/блок

6

60

30

30

 

6

20052110

Графични системи

6

45

15

30

Изпит

5

20156412

Добиване на данни (data mining)

6

45

15

30

Изпит

5

20041635

Компютърна алгебра

6

45

15

30

Изпит

5

20134190

Теория на вероятностите

6

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс СИ 11 - избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

5

20156403

Абстракции и преизползваем код в клиентска среда

6

45

15

30

Изпит

5

20156405

Алгоритми за оптимизация

6

45

15

30

Изпит

5

20156452

Фрактали

6

45

15

30

Изпит

5

20041671

Числени методи

6

45

15

30

Изпит

5

 

Изборен курс СИ 12- избира се 1 дисциплина/блок

6

45

15

30

 

4

20156408

Въведение в UX/UI дизайн

6

30

15

15

Текуща оценка

4

20156415

Интернет базиранa свързаност на устройства (IoT)

6

30

15

15

Текуща оценка

4

20041757

Криптографски методи

6

30

15

15

Текуща оценка

4

20041699

Приложна статистика

6

30

15

15

Текуща оценка

4

20041760

Системи за компютърна математика

6

30

15

15

Текуща оценка

4

 

Факултативен курс – Ф5 - избира се 1 дисциплина/блок

6

30

15

30

 

3

20156413

Документация на софтуер и системи за документиране

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20156432

Основи на финансовата математика с Mathematica

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20156436

Програмиране на Haskell

6

30

15

15

Текуща оценка

3

20041680

Шумозащитно кодиране

6

30

15

15

Текуща оценка

3

 

СПОДЕЛИ В