Разпределение на групите за 2017/2018 учебна година - летен семестър

СПЕЦИАЛНОСТ “КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”- 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

3 лаб.

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от  13631 до 13639

от 13640 до 13649

от 13650 до 13659

от 13660 до 13668

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 13631 до 13649

от 13650 до 13668

ГРУПА

1 АЕ

2 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 13631 до 13649

от 13650 до 13668


Студентите, които презаписват 1 курс, летен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, 1 група АЕ.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО” – 1 курс

ГРУПА

1 лаб

2 лаб

3 лаб

4 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 20035 до 20044

от 20045 до 20054

от 20055 до 20064

от 20065 до 20077

ГРУПА

1 сем.

2 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 20035 до 20054

от 20056 до 20077

ГРУПА

1 АЕ

2 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 20035 до 20054

от 20056 до 20077


Студентите, които презаписват 1 курс, летен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения, 1 група за семинарни упражнения, 1 група АЕ.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ИНФОРМАТИКА”– 1 курс

ГРУПА

1 лаб.

2 лаб.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от  18155 до 18163

от 18164 до 18171

ГРУПА

1 сем.

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

от 18155 до 18171

ГРУПА

1 АЕ

УПРАЖНЕНИЯ ПО Английски език

от 18155 до 18171

Студентите, които презаписват 1 курс, летен семестър, се ориентират към 1 гр. за лабораторни упражнения.

 

Разпределение на групите за летен (четвърти) семестър, учебна 2017/2018 година

СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“ II курс

Сем.

дисциплина

Вид на дисциплината

група

Факултетен номер

Бр. студенти

4

Математически анализ ІІ част

задължителна

1 сем.

От 2001 до 20018

16

4

Математически анализ ІІ част

задължителна

2 сем.

От 20019 до 20034

16

4

Осигуряване на качество на софтуера

задължителна

1 лаб.

От 2001 до 20012

11

4

Осигуряване на качество на софтуера

задължителна

2 лаб.

От 20013 до 20023

10

4

Осигуряване на качество на софтуера

задължителна

3 лаб.

От 20024 до 20034

11

4

Шаблони за софтуерен дизайн I част

задължителна

1 лаб.

От 2001 до 20012

11

4

Шаблони за софтуерен дизайн I част

задължителна

2 лаб.

От 20013 до 20023

10

4

Шаблони за софтуерен дизайн I част

задължителна

3 лаб.

От 20024 до 20034

11

4

Изборен курс СИ 4: Алгоритми и структури от данни

избираема

1 лаб.

От 2001 до 20012

11

4

Изборен курс СИ 4: Алгоритми и структури от данни

избираема

2 лаб.

От 20013 до 20023

10

4

Изборен курс СИ 4: Алгоритми и структури от данни

избираема

3 лаб.

От 20024 до 20034

11

4

Изборен курс СИ 5: Мобилни приложения за Android

избираема

1 лаб.

От 2001 до 20012

11

4

Изборен курс СИ 5: Мобилни приложения за Android

избираема

2 лаб.

От 20013 до 20023

10

4

Изборен курс СИ 5: Мобилни приложения за Android

избираема

3 лаб.

От 20024 до 20034

11

4

Изборен курс СИ 6: JavaScript базирани технологии

избираема

1

20002, 20003, 20004,20005, 2006, 20008, 20009, 20010, 20013, 20016, 20017

11

4

Изборен курс СИ 6: JavaScript базирани технологии

избираема

2

20018, 20019, 20020, 20022, 20023, 20024, 20025, 20026, 20028, 20030, 20032, 20034

12

4

Изборен курс СИ 6: Нерелационни бази от данни

избираема

-

20001, 2007, 20012, 20014, 20021, 20027, 20029, 20033, 20031,

9

4

Факултативен курс - Ф4: Специализиран английски език

факултативна

АЕ

20002, 20005, 20006, 20007, 20010, 20012, 20014, 20017,20019, 20022, 20023, 20024, 20025, 20028, 20030, 20032, 20034

17

4

Факултативен курс - Ф4: Спорт

факултативна

С

20001, 20003, 20004, 20008, 20009, 20013, 20015, 20016, 20018, 20020, 20021, 20026, 20027, 20029, 20031, 20033

16

СПОДЕЛИ В