Научни сборници

Ruler, State and Church on the Balkans in the Middle Ages. Compendium in honour of Prof. Plamen Pavlov's 60. anniversary/
Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов

Поредични издания


Мартенски студентски четения


Европа между Средновековието и съвременността, 2009

Възраждането, дарителството и българските музеи, 2008

Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, 2006

Етнологията вчера, днес и утре, 2006

Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България, 2005


ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология

Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор №9 - социално-икономически и геополитечески аспекти", 2004

20 години катедра "Нова и най-нова обща история", 2004

СПОДЕЛИ В