ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри и компютърна техника по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий””

СПОДЕЛИ В