График на извънредната държавна изпитна сесия м. февруари 2018 г. във факултет "Математика и информатика

Г Р А Ф И К

за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия от 07.02.2018 г. до 18.02.2018 г.

Образователно – квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”:


специалност

 

дата

час

зала

Математика и информатика

Защита на дипломни работи

15.02.2018 г.

9.30

Аудитория „Джон Атанасов“ (102), 3 корпус

Информатика

Защита на дипломни работи

15.02.2018 г.

9.30

306, 3 корпус

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

15.02.2018 г.

9.30

306, 3 корпус

Книгоиздаване

Защита на дипломни работи

12.02.2018 г.

10.00

702, 3 корпус

Библиотечно-информационни дейности

Защита на дипломни работи

12.02.2018 г.

11.00

702, 3 корпус

Книгоиздаване

Държавен изпит

12.02.2018 г.

9.00

706, 3 корпус

Библиотечно-информационни дейности

Държавен изпит

12.02.2018 г.

9.00

706, 3 корпус


Образователно – квалификационна степен “магистър”:


специалност

 

дата

час

зала

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Защита на дипломни работи

16.02.2018 г.

13.00

306, 3 корпус

Информатика. Информационни системи

Защита на дипломни работи

16.02.2018 г.

9.00

402, 3 корпус

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Защита на дипломни работи

16.02.2018 г.

13.00

709, 5 корпус

СПОДЕЛИ В