Обучение в чужбина

В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо чрез Посолството на Република България в Аман, в което се посочва, че йорданската страна е готова да приеме български студенти, които да се обучават по арабски език в Йордания през втория семестър на академичната 2023/2024 година, като през есента на 2023 година ще бъде организиран и проведен конкурс.


В Министерството на образованието и науката е постъпило писмо чрез Министерството на външните работи от Посолството на Федеративна република Бразилия в София, с което информират за програма, даваща възможност за обучение на български граждани в бразилски висши училища.

Програмата за мобилност на Групата за международно сътрудничество на бразилските университети (GCUB-MOB) предоставя общо около 1100 стипендии за чуждестранни граждани, притежаващи ОКС „бакалавър“, за обучение в магистърски и докторски програми в едно от 54-те бразилски висши училища. Регистрацията е безплатна и се осъществява онлайн в срок до 14 юли 2023 г. през уебсайта http://www.gcub.org.br/bsp/. Подробна информация, правилата и условията на програмата могат да бъдат намерени на Call for Application – GCUB-Mob 001/2023.

За допълнителни въпроси заинтересованите лица следва да се свържат с администраторите на Програмата по имейл: gcub.mob.@gcub.org.br.


Study at the Faculty of Law, Aristotle University of Thessaloniki


Азербайджанската дипломатическа академия (АДА) към Министерството на външните работи на Република Азербайджан обявява конкурс за обучение на чуждестранни студенти, в т.ч. и български граждани.

Azerbaijan’s most international university opens 2020 admission seasonВъзможност за обучение в Хазарски Университет в Азербайджан. Повече информация:

Khazar University International Scholarship Program for 2019-2020

СПОДЕЛИ В