Проектна дейност

2023 година

НИЕ и образователните иновации

2022 година

Учителят (не) е Google

2021 година

Инфраструктурен Модулен ПРОект за ВИзуализация на дигитален урок и изследване на неговата оптимиЗАЦИЯ - ИМПРОВИЗАЦИЯ

2020 година

Програма за професионалното развитие на ранното детство

2019 година

ИНфраструктурна ТЕхнологична платформа за Развитие, Изследвания, Обучение и Реализация – ИНТЕРИОР

2018 година

Превенция срещу езика на омразата в образователните институции – продължение

2017 година

ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

2016 година

Апробиране на технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти в условията на теоретично и практическо обучение

2015 година

Модел за възпитаване на внимание към четенето на деца от подготвителни за училище групи и към четивната грамотност на ученици в начален етап на обучение чрез работа с художествен текст

СПОДЕЛИ В