Материално-техническа база

За обезпечаване на обучението Педагогически колеж - Плевен разполага с учебни зали и специализирани кабинети, сред които:
  • 4 аудитории 
  • 1 зала с възможност за видео-конферентна връзка
  • 12 семинарни зали и кабинети
  • салон за провеждане на обучението по физическо възпитание
  • библиотека с читалня
  • аула за тържествени събития
В сградата на колежа има достъпен за студентите високоскоростен интернет.

СПОДЕЛИ В