Студентски научни прояви

Студентски научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента”

Студентски четения 2022

Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи” 2022

Празник на студентското творчество 2021 година

Майски празници на студентското творчество 2021 година

Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи”

Студентски дебат с участието на студенти от Педагогическия колеж и Филиал Враца

Интерактивна лекция "Хигиенни аспекти на отглеждането, възпитанието и обучението на децата от 3 до 7 годишна възраст"

"Европейски уроци за малките"

Кръгла маса "Професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители"

Седмица на правата на детето


Обучението на студентите във Филиал-Враца се провежда в съответствие с утвърдената и действаща учебна документация на Факултетите на Великотърновския университет: Педагогически факултет, Исторически факултет, Филологически факултет.

Академичната среда във Филиал Враца се поддържа от научна свобода и насърчаване на ценности за реализиране на ефективна преподавателска и научноизследователска дейност.

 Многобройни са участията на студенти и преподаватели в образователни и научни форуми, както и в проектни дейности, по-значими сред които са:

 • СЕМИНАР НА ТЕМА "ДА ПРЕДАДЕМ ИДЕИТЕ НА ЕВРОПА В УЧИЛИЩЕ", ФИНАЛИЗИРАЩ КАМПАНИЯТА "ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И СИНЕРГИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГОДИНИ" НА ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВРАЦА;
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ЗАЕДНО В ДЕТСКАТА ЯСЛА (ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАГРИЖЕНА, УЧЕЩА СЕ ОБЩНОСТ) – ВРАЦА;
 • ОБЛАСТЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ „ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ПОДГОТОВКА НА ДЕТЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩИ УСПЕХИ“ ВЪВ ВРЪЗКА С 10 ГОДИШНИНАТА ОТ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР НА ПОДГОТВИТЕЛНАТА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА;
 • ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ;
 • ОБЛАСТЕН ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ДА ИМАШ ОБИЧ – ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ПРАВА, 2014“ , ОРГАНИЗИРАН ОТ РИО-ВРАЦА;
 • ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО“, ОРГАНИЗИРАН ОТ РИО – ВРАЦА И ФИЛИАЛА НА ВТУ – ВРАЦА;
 • ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР  НА ТЕМА "ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ЗАТВОРНИКА", ОРГАНИЗИРАН ОТ "ОБЩЕСТВО ЗА ПОМИРИТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ"" (PRISON FELLOWSHIP BULGARIA);
 • НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „КОМУНИКАЦИОННА РАМКА ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРАКТИКИТЕ ЗА ГРИЖА И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ РАЖДАНЕТО ДО 3 ГОДИНИ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА СТЪПКА ПО СТЪПКА“ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО, МС – СОФИЯ;
 • МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ТЕМА „ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НЕ Е ДОМАШЕН ПРОБЛЕМ”, ОРГАНИЗИРАН ОТ СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ”;
 • СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРОФЕСИЯТА НА МОЯ ЖИВОТ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – ВРАЦА;
 • СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ-ПЛЕВЕН И ФИЛИАЛ-ВРАЦА;
 • НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ "ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО - ФАКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ", ОРГАНИЗИРАН ОТ НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ;
 • НАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ МУЛТИПЛАЕРИ ЗА ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ", ОРГАНИЗИРАНО ОТ ФОНДАЦИЯ НАРД, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНДАЦИЯ АНА ЛИНД;
 • КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НАПРАВИ ДОБРО, ПРЕДАЙ НАТАТЪК” С УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВРАЦА,  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА ДОБРОВОЛЦИ ПРИ ФИЛИАЛА НА ВТУ – ВРАЦА;
 • СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ - ДЕБАТИ НА ТЕМА: „КРИТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ ЗА МЕТОДА МОНТЕСОРИ”;
 • „ПАНАИР НА ИЗКУСТВАТА“ ПО ПРОЕКТ "СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА  С УВРЕЖДАНИЯ", ОРГАНИЗИРАН ОТ СНЦ „ЖАРАВА“ – ВРАЦА И ФИНАНСИРАН В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФМ НА ЕИП;
 • ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „БЪЛГАРИЯ В ЕС И ЕС ВЪВ ВРАЦА: -10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО”, ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ГРАД ВРАЦА;
 • Участие на студенти от Филиал – Враца в изработване на Национална стратегия за младежта съвместно със заместник-министъра на образованието Ваня Колева, експерти от МОН, Област Враца и Община Враца – 21 март 2019 г.
 • Среща с евродепутата от ЕНП Ева Майдел под наслов „Посланици на Европарламента“ – 8 май 2019 г.
 • Студентски четения  - 16 май 2019 г.
 • Студентски работилници „Генериране на педагогически идеи“ – 23 май 2019 г.
 • Участие на преподаватели и студенти в транснационална визита по образователен проект „Ефикасен педагогически ресурс за активно учене“ по програма „Еразъм“
СПОДЕЛИ В