Проектна дейност

Индивидуална менторска програма за студенти


2019 година

2018 година

Изкуството на наставничеството на прехода между университета и образователните институции

2017 година

Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти-бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/

2015 година

Проучване на специалните компетенции в професионалната подготовка на студенти по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по методика на обучението по английски език в детската градина

СПОДЕЛИ В