Програмни съвети

  1. гл. ас- д-р Диана Димитрова (ръководител-координатор на програма „Предучилищна и начална училищна педагогика”);
  2. доц. д-р Петя Караиванова (ръководител-координатор на програма „Предучилищна педагогика и чужд език);
  3. доц. д-р Пенка Кънева (ръководител-координатор на програма „Начална училищна педагогика и чужд език”);
  4. доц. д-р Георги Георгиев (ръководител-координатор на програма „Социална педагогика”);
  5. доц. д-р Петя Събева (ръководител-координатор на програми „История и информационни технологии”, „История и философия” и „География и информационни технологии);
  6. доц. д-р Даниела Константинова (ръководител-координатор на програми „Български език и история” и „Български език и география”, Български език и информационни технологии);
СПОДЕЛИ В