Програмни съвети

 1. доц. д-р Красимира Стефанова Петрова – ръководител координатор на програма в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – k.petrova@ts.uni-vt.bg
 2. проф. д-р Петя Йорданова Караиванова – ръководител координатор на програма в специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ – p.konakchieva@ts.uni-vt.bg
 3. проф. д-р Пенка Тодорова Кънева – ръководител координатор на програма в специалност „Начална училищна педагогика и чужд език” – p.kaneva@ts.uni-vt.bg
 4. доц. д-р Георги Петров Георгиев – ръководител координатор на програма в специалност „Социална педагогика” – g.p.georgiev@ts.uni-vt.bg
 5. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска – ръководител координатор на програма в специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика – petia.marcheva@ts.uni-vt.bg
 6. доц. д-р Даниела Константинова – ръководител координатор на програми в специалностите „Български език и история”, „Български език и география”, „Български език и информационни технологии – d.konstantinova@ts.uni-vt.bg
 7. гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов – ръководител координатор на програми в специалностите „История и информационни технологии”, „История и философия” и „География и информационни технологии – j.jordanov@ts.uni-vt.bg
 8. проф. дн Христо Петров Манолакев – h.manolakev@ts.uni-vt.bg
 9. проф. д-р Иван Грозданов Иванов – i.g.ivanov@ts.uni-vt.bg
 10. доц. д-р Светлана Петкова Ангелова – s.angelova@ts.uni-vt.bg
 11. гл. ас. д-р Анна Костадинова Целова – acelova@abv.bg
 12. гл. ас. д-р Емил Илиев Спасов –  e.spasov@ts.uni-vt.bg
 13. гл. ас. д-р Мариан Недков Ангелов – m.angelov@ts.uni-vt.bg
 14. гл. ас. д-р Мила Христова Гълъбова-Маринова – m.galabova-marinova@ts.uni-vt.bg
 15. ас. д-р Димитър Наполеонов Баев – d.baev@ts.uni-vt.bg
 16. ас. д-р Петко Георгиев Петков – p.g.petkov@ts.uni-vt.bg
 17. ас. Надя Емилова Коцева – n.kotseva@ts.uni-vt.bg
 18. ас. Явор Венчев Петков – y.petkov@ts.uni-vt.bg
 19. преп. Лариса Любенова Грунчева – l.gruncheva@ts.uni-vt.bg
 20. преп. Лилия Александрова Георгиева-Иванова – l.georgieva-ivanova@ts.uni-vt.bg
СПОДЕЛИ В