Материално-техническа база

 
 

Филиалът на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ се помещава в реновираната, уютна и слънчева,сграда на бившия Строителен техникум, на бул. „Мито Орозов“ № 59. Сградата е на три етажа и разполага с 15 учебни зали.В духа на новите тенденции към прилагане на иновативни методи и нови технологии в образованието студентите на Филиала имат възможност да се обучават в зала за видео-конферентна връзка и зала за електронно обучение, оборудвани с мултимедии и интерактивна дъска. Филиалът разполага и с два компютърни кабинета на разположение на студентите от специалностите с информатика и информационни технологии. За нуждите на обучението в двете професионални направления, както и за обучението в магистърските програми на ВТУ, служи богатата библиотека с над 20 000 тома специализирана и друга литература, оборудвани кабинети по изобразително изкуство, английски език, математика и др.

Дворното пространство е добре поддържано и допринася както за приятния отдих на студенти и преподаватели между учебните занятия, така и за провеждане на упражненията по физическо възпитание и спорт на открито. В двора на Филиала се провеждат различни инициативи – хепънинги, студентски работилници и ателиета и др., които предоставят възможност за личностна изява на всеки студент.


СПОДЕЛИ В