Връзки с бизнеса и обществени организации

Филиалът на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Враца поддържа контакти както с бизнеса, така и с обществени организации:

Сключени са договори за сътрудничество с:

  • Регионален исторически музей – Враца
  • Регионално управление по образованието – Враца
  • Община Враца
  • Висша школа за подготовка на детски учители, гр. Алексинац, Р Сърбия (14.11.2014)
  • Областен информационен център – Враца
  • Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” – Пловдив,
  • Сдружение „Нов път” – Хайредин (10.02.2016).

Договорните отношения се отнасят до организиране на съвместни инициативи и съвместни проекти, насочени към увеличаване на възможностите за студентска активност и повишаване на качеството на професионално-педагогическата подготовка на студентите.

СПОДЕЛИ В