Научни конференции

Съвременни методи и техники на преподаване на чужд език

20 ноември 2009 г.

ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Конференцията е финансирана по проект № РД 366 -14/28.04.09  със средства, предоставяни целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност.

 

Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация

7 декември 2012 г.

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Конференцията е финансирана по проект № РД 672-14/ 09.05.12 със средства, предоставяни целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност. 


 
 

Преп. Силвия Грудкова от Департамента за езиково обучение и гл. ас. д-р Силвия Великова от Филологически факултет на ВТУ участваха с уъркшоп на тема Life and career skills for the 21st century through ESP на XVI Международна конференция на ЕLTA - Сърбия, проведена на 11 и 12 май 2018 г. в Белград.

 
 
СПОДЕЛИ В