Студентски и докторантски научни прояви

2018

Докторанти

Международна научна конференция „Религия и образование. История, традиции, съвременни тенденции”
Организатор: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”, ФИФ, катедра „Теология” и МОН
Място на провеждане: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”
Дата на провеждане: 15-17. 11. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Никола  Стоилов Владиков,  „Християнска етика” – „Просветата” според проф. протопр. Стефан Цанков
 2. Таня Георгиева Аргелашка, „Нов Завет” – Доклад на тема: “Мястото на Николай Никанорович Глубоковски в новозаветното образование в България”
 3. Диана Николова, „История на догматите” – Доклад на тема: „Образованието на епископ Немезий Емески в късната античност”
 4. Пламен Младенов, „Християнска педагогика” – Доклад на тема: „Възпитаването на християнската нравствена ценност и надежда в подрастващите от постмодерното поколение”
 5. Недялка Ямакова, „Християнско изкуство” – „Предложение за въвеждане на учебен материал „Български светци и светини” в училищната програма”
 6. Юлиян Одажиян, „Литургика” – „Великото славословие гл. 6 на Неофит Рилски - методически и изпълнителски проблеми в обучението по църковна музика”
 7. Мирослав Ангелов, „История на БПЦ” – „Нравствено-възпитателни аспекти в проповедта  на врачанския митрополит Климент във връзка с разразилия се пожар в град Враца през 1923 г.”
 8. Снежанка Попова-Тотева, „Омилетика” – „Педагогическо моделиране на слушателите чрез омилиите на св. Серафим, Софийски Чудотворец”

Научна конференция “Биоетика - съвременни предизвикателства”
Организатор: Фондация „Покров Богородичен”
Място на провеждане: Гр. Велико Търново
Дата на провеждане: 31.05–01.06.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – „Правата на човека  в дискурса на православната биоетика. Има ли риск от идеологизация?”

Научна конференция „Неврокопски митрополит Борис – стожер на православната вяра и духовност”
Организатор: ЮЗУ „Неофит Рилски” Македонски научен институт
Място на провеждане: Гр. Благоевград
Дата на провеждане: 16.11.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – „Етическото измерение на личността в творчеството на митрополит Борис”

Студентска конференция „Православие – традиция и съвременност”
Организатор: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”, ФИФ, катедра Теология
Място на провеждане: СУБ – Пловдив, Старият Пловдив
Дата на провеждане: 19. 04. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Мария Димитрова Чернева, „Патрология” – Еклисиологичното значение на Кръщението в съчиненията на апостолските мъже

Лятно докторантско училище
Организатор: Фондация “Дякония и мисия” и Център по систематическо богословие
Място на провеждане: Троянски манастир „Успение Богородично”
Дата на провеждане: 03-05. 07. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Владимир Димитров Железов, „Християнска социология” – Автореферат (изготвяне, представяне), презентация (изготвяне, презентационни умения).
 2. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – Автореферат (изготвяне, представяне), презентация (изготвяне, презентационни умения).

Докторантски четения
Организатор: Център по систематическо богословие към ПБФ
Място на провеждане: Православен Богословски Факултет
Дата на провеждане: 03.10.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Владимир Димитров Железов, „Християнска социология” – „Етическото познание у Николай Бердяев и рецепцията му в богословието на  Христос Янарас”
 2. о. Иван Анастасов Марински, „Историческо и практическо богословие” – „Чинът на кръщение в “Апостолското Предание”
 3. Диана Николова, История на догматите” – „Концептуализирането на християнската антропология в трактата на епископ Немезий Емески”.

Международна научна конференция UNITECH 2018 – ТУ Габрово
Организатор: Технически университет, Габрово
Място на провеждане: Технически университет, Габрово
Дата на провеждане: 16–17 .11. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Андреяна Минчева Дойкин, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – Особености при дигитализацията на произведения на църковните изкуства в храмовата архитектура
2017

Второ лятно докторантско училище по систематическо богословие (за докторанти по Патрология, Християнска етика, Християнска социология и Инославни изповедания), Троянския манастир „Успение Богородично”, 12- 14 юни 2017 г.

2016

Първо лятно докторантско училище по систематическо богословие (за докторанти по Патрология, Християнска етика, Християнска социология и Инославни изповедания), Троянския манастир „Успение Богородично”, 13- 15 юни 2016 г.


"25 год. Православен богословски факултет" - 2016 година

Участвали докторанти

 

 1. Таня Георгиева Аргилашка
 2. Даниел Георгиев Топалски
 3. Мария Димитрова Чернева
 4. Никола Стоилов Владиков
 5. Петър Бориславов Банчев
 6. Петър Маринов Иванов
 7. Анула Юри Христова
2015

Докторантски четения, Велико Търново, 28 май 2015 г.

Заключителна конференция „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 2-4 октомври, 2015 г. Троянски манастир „Успение Богородично”.

2014

Първа част на обучителния студентски семинар „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 20 май 2014 г.

Втора част на обучителния студентски семинар „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 25 ноември 2014 г.

2013

Студентски богословски семинар на тема: „Христос – вечната Реалност“, Велико Търново, 13 май 2013 г.

СПОДЕЛИ В