Студентски и докторантски научни прояви

2023

На 27 ноември 2023 г., в  деня на богослужебната прослава на св. Теодосий Търновски, в Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се проведоха традиционните Докторантски и студентски четения. Форумът започна след отслужване на света божествена Литургия в университетския храм "Св. Евтимий, патриарх Търновски“, където, в присъствието на Великотърновският митрополит  Григорий, ректорът на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров връчи дипломите на студените от випуск 2023. 

Във форума участваха четирима докторанти и шестима студенти с научни доклади  от магистърските програми на факултета. Представените от тях научни доклади бяха посветени на актуални богословски теми от областта на библеистиката, литургиката, църковната история, както и на предизвикателствата пред Православната църква в съвременното общество. Докладите предизвикаха интересни дискусии. Текстове ще бъдат публикувани в Докторантски сборник на ПБФ, който вече пета поредна година популяризира научните разработки на докторантите от факултета. 

2021

Центърът по систематическо богословие към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и фондация „Дякония и мисия“ организират за шеста поредна година докторантско училище по систематическо богословие, което ще се проведе в периода 30 септември – 01 октомври 2021 г., в гр. Велико Търново (Православен център „Проф. Тотю Коев“). Поради пандемичната обстановка училището се проведе в онлайн формат. В него се включиха 13 докторанти от ПБФ на ВТУ.

Обучителните модули включват: Теза и аргументация на дисертационно изследване; адресат на дисертационното изследване; език и стил на богословското научно изследване; работа с извори в богословското изследване.

В шестото издание на докторантското училище лектори са доц. д-р Свилен Тутеков, доц. д-р Мариян Стоядинов и гл. ас. д-р Анета Николова – преподаватели в Православния богословски факултет при ВТУ.

Покана за участие в VI докторантско училище по систематическо богословие


На 20 и 21 октомври 2021 г. в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведоха третите ежегодните Докторантски четения. Форумът се организира от Центъра по систематическо богословие на ПБФ със съдействието на фондация „Дякония и мисия”. Поради усложнената епидемиологична обстановка четенията се проведоха  в on line формат. В тях участваха 12 докторанти с научни доклади по предварително изготвена програма. Текстовете ще бъдат публикувани в Докторантския сборник на ПБФ за 2022 г.

2020

Центърът по систематическо богословие към Православния богословски факултет и фондация „Дякония и мисия“, с подкрепата на Негово Преосвещенство Величкия епископ Сионий, организират за пета поредна година лятно докторантско училище по систематическо богословие, което ще се проведе от 02 до 04 юни 2020 г. в Троянския ставропигиален манастир „Успение Богородично“. В докторантското училище участваха 10 докторанти от ПБФ на ВТУ.

Обучителните модули включват методология на научното изследване, академично писане, език и стил на научното изследване, академична етика, технология на писането и презентация и презентационни умения. Програмата на докторантското училище ще завърши с практически задачи.

В петото издание на Лятното докторантско училище лектори ще бъдат доц. д-р Свилен Тутеков и гл. ас. д-р Стефка Кънчева – преподаватели в Православния богословски факултет при ВТУ.

Покана за участие в V лятно докторантско училище по систематическо богословие

2019

От 11 до 13 юни 2019 г. в Троянския манастир „Успение Богородично“ се проведе четвъртото лятно докторантско училище, организирано от Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет и фондация „Дякония и мисия“, с благословението и подкрепата на Негово Преосвещенство Величкия епископ Сионий.

Тринадесет докторанти от Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ в продължение на три дни имаха теоретически и практически занимания, свързани с изследователските методи в различните научни области, наукометричните показатели и условията за публикуване, конферентна култура и организиране на научни събития.

Лектори по време на четвъртото издание на обучителния семинар бяха доц. д-р Надежда Христова, научен секретар на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и преподавател в Историческия факултет на университета и доц. д-р Свилен Тутеков – ръководител на катедра „Библейско и систематическо богословие“ и директор на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет.

IV лятно докторантско училище по систематическо богословие се проведе в Троянския манастир


На 29 и 30 октомври 2019 г. в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведоха вторите ежегодни Докторантски четения, съпътстващо събитие на Десетия международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Събитието се проведе в Православния център „Тотю Коев” на ПБФ, организиран от „Центъра по систематическо богословие” със съдействието на фондация „Дякония и мисия”. В тях участваха 10 докторанти с научни доклади по предварително изготвена програма. Текстовете от докторантските четения ще бъдат публикувани в Докторантския сборник на ПБФ за 2020 г.

2018

Докторанти

От 03 до 05.07.2018 г. в Троянския манастир се проведе третото лятно докторантско училище. Ежегодният семинар се организира от „Центъра по систематическо богословие” на ПБФ по съвместен проект с фондация „Дякония и мисия”. В обучението се включиха 15 докторанти, включително и от Богословския факултет на СУ „Климент Охридски”.

Трето лятно докторантско училище


На 4 октомври 2018 г. беше поставено началото на Докторантски четения на Православния богословския факултет на ВТУ. Форумът се организира като съпътстващо събитие на Деветия международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. В него взеха участие докторанти от трите  катедри на ПБФ  и представиха научни доклади, свързани с дисертационните им изследвания. Текстовете на докладите ще бъдат публикувани в „Докторантски сборник” на ПБФ, който ще стартира от следващата 2019 г. и е замислен като традиционно издание в издателската програма на ПБФ.


Международна научна конференция „Религия и образование. История, традиции, съвременни тенденции”
Организатор: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”, ФИФ, катедра „Теология” и МОН
Място на провеждане: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”
Дата на провеждане: 15-17. 11. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Никола  Стоилов Владиков,  „Християнска етика” – „Просветата” според проф. протопр. Стефан Цанков
 2. Таня Георгиева Аргелашка, „Нов Завет” – Доклад на тема: “Мястото на Николай Никанорович Глубоковски в новозаветното образование в България”
 3. Диана Николова, „История на догматите” – Доклад на тема: „Образованието на епископ Немезий Емески в късната античност”
 4. Пламен Младенов, „Християнска педагогика” – Доклад на тема: „Възпитаването на християнската нравствена ценност и надежда в подрастващите от постмодерното поколение”
 5. Недялка Ямакова, „Християнско изкуство” – „Предложение за въвеждане на учебен материал „Български светци и светини” в училищната програма”
 6. Юлиян Одажиян, „Литургика” – „Великото славословие гл. 6 на Неофит Рилски - методически и изпълнителски проблеми в обучението по църковна музика”
 7. Мирослав Ангелов, „История на БПЦ” – „Нравствено-възпитателни аспекти в проповедта  на врачанския митрополит Климент във връзка с разразилия се пожар в град Враца през 1923 г.”
 8. Снежанка Попова-Тотева, „Омилетика” – „Педагогическо моделиране на слушателите чрез омилиите на св. Серафим, Софийски Чудотворец”

Научна конференция “Биоетика - съвременни предизвикателства”
Организатор: Фондация „Покров Богородичен”
Място на провеждане: Гр. Велико Търново
Дата на провеждане: 31.05–01.06.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – „Правата на човека  в дискурса на православната биоетика. Има ли риск от идеологизация?”

Научна конференция „Неврокопски митрополит Борис – стожер на православната вяра и духовност”
Организатор: ЮЗУ „Неофит Рилски” Македонски научен институт
Място на провеждане: Гр. Благоевград
Дата на провеждане: 16.11.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – „Етическото измерение на личността в творчеството на митрополит Борис”

Студентска конференция „Православие – традиция и съвременност”
Организатор: ПУ „Св. Паисий Хилендарски”, ФИФ, катедра Теология
Място на провеждане: СУБ – Пловдив, Старият Пловдив
Дата на провеждане: 19. 04. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Мария Димитрова Чернева, „Патрология” – Еклисиологичното значение на Кръщението в съчиненията на апостолските мъже

Лятно докторантско училище
Организатор: Фондация “Дякония и мисия” и Център по систематическо богословие
Място на провеждане: Троянски манастир „Успение Богородично”
Дата на провеждане: 03-05. 07. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Владимир Димитров Железов, „Християнска социология” – Автореферат (изготвяне, представяне), презентация (изготвяне, презентационни умения).
 2. Стоян Йорданов Бербатов, „Християнска социология” – Автореферат (изготвяне, представяне), презентация (изготвяне, презентационни умения).

Докторантски четения
Организатор: Център по систематическо богословие към ПБФ
Място на провеждане: Православен Богословски Факултет
Дата на провеждане: 03.10.2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Владимир Димитров Железов, „Християнска социология” – „Етическото познание у Николай Бердяев и рецепцията му в богословието на  Христос Янарас”
 2. о. Иван Анастасов Марински, „Историческо и практическо богословие” – „Чинът на кръщение в “Апостолското Предание”
 3. Диана Николова, История на догматите” – „Концептуализирането на християнската антропология в трактата на епископ Немезий Емески”.

Международна научна конференция UNITECH 2018 – ТУ Габрово
Организатор: Технически университет, Габрово
Място на провеждане: Технически университет, Габрово
Дата на провеждане: 16–17 .11. 2018
Участник и тема на доклада/наименование на творбата:

 1. Андреяна Минчева Дойкин, докторска програма „Изкуствознание и изобразително изкуство – църковни изкуства” – Особености при дигитализацията на произведения на църковните изкуства в храмовата архитектура
2017

Второ лятно докторантско училище по систематическо богословие (за докторанти по Патрология, Християнска етика, Християнска социология и Инославни изповедания), Троянския манастир „Успение Богородично”, 12- 14 юни 2017 г.

2016

Първо лятно докторантско училище по систематическо богословие (за докторанти по Патрология, Християнска етика, Християнска социология и Инославни изповедания), Троянския манастир „Успение Богородично”, 13- 15 юни 2016 г.


"25 год. Православен богословски факултет" - 2016 година

Участвали докторанти

 

 1. Таня Георгиева Аргилашка
 2. Даниел Георгиев Топалски
 3. Мария Димитрова Чернева
 4. Никола Стоилов Владиков
 5. Петър Бориславов Банчев
 6. Петър Маринов Иванов
 7. Анула Юри Христова
2015

Докторантски четения, Велико Търново, 28 май 2015 г.

Заключителна конференция „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 2-4 октомври, 2015 г. Троянски манастир „Успение Богородично”.

2014

Първа част на обучителния студентски семинар „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 20 май 2014 г.

Втора част на обучителния студентски семинар „Социалното служение в съвременното общество” – съвместен проект на студенти и докторанти от специалности „Теология” и „Социална педагогика”, 25 ноември 2014 г.

2013

Студентски богословски семинар на тема: „Христос – вечната Реалност“, Велико Търново, 13 май 2013 г.

СПОДЕЛИ В