Проектна дейност

2017 година

Гръцки евхологии в български книгохранилища (събиране и първоначално изследване)

2016 година

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия

2013 година

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия

2012 година

Българското културно наследство през погледа и обектива на съвременния образописец

2010 година

Богословски и философски идеи във византийското и балканско културно пространство (7 - 12 век)

Форум за съвременно изкуство, тема "ЕТНО"

2009 година

Научно-изследователски колегиум Biblica et Patristica

2008 година

Православие и идентичност в културното пространство на европейския югоизток през ХІV век

Ранни славянски ръкописни паметници с литургическа употреба (събиране и първоначално изследване)

Комплексно изследване на храм "Св. Димитър" в Арбанаси (ХVІ - ХVІ век)

СПОДЕЛИ В