Научни конференции

2023

Евтимиеви дни. На 20-21 януари 2023 г. се проведе първото издание на „Евтимиеви четения“. Форумът се организира по инициативи на ПБФ и негови съорганизатори са три университетски научно-изследователски центъра: Център по систематическо богословие на ПБФ, Научноизследователският център Търновска школа на ФФ и Център за медиавистични изследвания на ИФ към ВТУ. Във форума се включиха с научни доклади учени от областта на богословието, медиавистиката, старобългаристиката и т.н. Организаторите планират Евтимиевите дни да се превърнат в ежегоден научен форум, материалите от който да се публикуват в авторитетно рецензирано издание.


На 20 и 21 януари 2023 г. се проведоха Евтимиеви научни четения в рамките на Евтимиевите дни във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Форумът се открива от зам.-ректора на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров и съвпада с деня на богослужебна прослава на паметта на св. Евтимий. Събитието е по инициатива на Православния богословски факултет и се организира съвместно от три научноизследователски центъра на ВТУ - Центърът по систематическо богословие при Православния богословски факултет, Научноизследователският център „Търновска книжовна школа” при Филологическия факултет и Центърът за медиевистични изследвания при Историческия факултет. Идеята на организаторите е такъв ежегоден научен форум да бъде широка платформа за представяне на изследвания в областта на богословието и медиавистиката в широк хуманитарен контекст. В Четенията се включиха повече от 20 учени от различни университети и изследователски центрове в страната и чужбина с научни доклади и съобщения. Тематичното многообразие на представените доклади оправдава очакването на организаторите, че съвместните изследвания и научни дискусии отварят перспективи и възможности за плодотворен научен диалог. Ежегодното провеждане на форума може да го превърне в място за среща и актуални научни дискусии.

2022

Научна конференция с международно участие на тема: „Църква, идеология, трансхуманизъм”, организирана в партньорство на „Центъра по систематическо богословие” на ПБФ и фондация „Покров Богородичен” – 6-7 октомври, 2022 г. Конференцията се проведе в онлайн формат и в нея се включиха 12 участници, между които 4 преподаватели от ПБФ и двама успешно защитили докторска степен в ПБФ. Предстои публикуването на научно издание, което ще включва материалите от конференцията.

2021

През м. октомври 2021 г. беше проведено Седмото Биенале на църковните изкуства /18.10 – 16.11.2021 г/. В него взеха участие общо 134 автори, от които 89 от България и 45 от Гърция, Румъния, Сърбия, Република Северна Македония, Австрия, Русия и Украйна. Традиционно със свои творби в Биеналето участваха и отличени ученици от Художествената гимназия в Сливен, НГПИ „Тревненска школа“ в Трявна и две детски школи за изобразително изкуство от Самоков и Севлиево. /https://www.sbhart.com/bg/news/971-седмо-международно-биенале-на-църковнитеизкуства--велико-търново-2021-/.


На 20 октомври 2021 г. бяха проведени традиционните Докторантски четения, организирани от Центъра по систематическо богословие с помощта на фондация „Дякония и мисия”. Форумът беше в on line формат и в него се включиха 12 докторанти от двете докторски програми на ПБФ. Докладите от четенията ще бъдат публикувани в 4 том на Докторантски сборник на ПБФ.


На 2 и 3 юни 2022 г. се проведе и Седмото лятно докторантско училище, организирано от Центъра по систематическо богословие със съдействието на фондация „Дякония и мисия”. В него взеха участие общо 10 докторанти, от които 4 от ПБФ и 6 от БФ на СУ „Климент Охридски”. Темата на училището беше „Богословие, традиция, език” и лектори в него бяха колеги от катедра „Библейско и систематическо богословие” на ПБФ

2020

От 30.06. до 02.07.2020 г. в Троянския манастир се проведе Петото лятно докторантско училище, организирано от Центъра по систематическо богословие на ПБФ и Фондация „Дякония и мисия”. В него се включиха 10 докторанти от двете докторски програми на ПБФ.

2019

От 30.10. - 01.11. 2019 г. се проведе десетото юбилейно издание на Международния научен семинар по систематическо богословие и християнска философия, финансиран чрез научен проект Догмат и етос по наредба №3 на ВТУ с ръководител доц. д-р Свилен Тутеков и по съвместен проект с Фондация „Дякония и мисия”. Темата на семинара беше „Теология и идеология” и в него взеха участие учени от ПБФ на ВТУ и от богословските факултети в Белград (Сърбия), Фоча (Република Босна и Херцеговина и Скопие (Република Северна Македония). Във форума участваха и докторанти и студенти от ПБФ.


Като съпътстващо събитие на семинара на 29.10.2019 г. се проведоха за втори път Докторантски четения, в които взеха участие 12 докторанти с научни доклади. Материалите от четенията са публикувани във втория Докторантски сборник на ПБФ, който е под печат.


От 11. 06. - 13. 06. 2019 г. в Троянския манастир се проведе Четвъртото лятно докторантско училище, в което участваха 15 докторанти от ПБФ. Училището се организира по съвместен проект на Центъра по систематическо богословие и Фондация „Дякония и мисия”.


През месеците 18 октомври - 18 ноември 2019 г. се проведе VI Международно биенале на църковните изкуства. Биеналето е проект на преподавателите от катедра „Църковни изкуства" при Православния богословски факултет и е форум на съвременното творчество в областта на православните църковни изкуства: иконопис, стенопис, дърворезба, мозайка и други, участващи в храмовото оформление и богослужебната практика. Събитието се провежда под патронажа на ректора на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Организатори на събитието бяха община Велико Търново, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Православен богословски факултет, а партньори: светата Великотърновска митрополия, Съюзът на българските художници, Представителството на СБХ - Велико Търново и Православния библиотечно-информационен център „Проф. Тотю Коев" при ПБФ на ВТУ.


Организиране на изложба „Иконата. Традиция и съвременност” в Българския културен институт в Париж, Българската православна община „Св. Патриарх Евтимий Търновски” в Париж, Франция, 21 ноември 2019. Участвали от катедра „Църковни изкуства” на ПБФ са доц. д-р Миглена Прашкова и доц. д-р Ваня Сапунджиева.


От 30 до 31 октомври 2019 г. се проведе ежегодния X Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Форумът беше на тема „Теология и идеология” и се проведе в зала „Европа” на ВТУ и в конферентната зала на Православния център „Проф. Тотю Коев” на ПБФ. Участие в работата на семинара взеха 17 учени от България, Сърбия, Република Сръбска /Босна и Херцеговина/, Северна Македония. Научните доклади и дискусии бяха на високо ниво.

По традиция форумът се организира от „Центъра по систематическо богословие” на ПБФ в рамките на  научноизследователски проект по наредба № 9 и с подкрепата на фондация „Дякония и мисия”.

По оценката на всички участници семинарът е преминал изключително успешно и за десет години вече е утвърден като един от най-значимите научно-богословски форуми в страната и дори в един по-широк балкански контекст.

Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия ще се проведе във Велико Търново

Международен семинар по систематическо богословие и християнска философия се открива днес

Десети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия Фондация "Покров Богородичен"

Десети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия Фондация "Дякония и Мисия"

2018

От 11 до 13 октомври 2018 г. се проведе ежегодния IX Международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия. Форумът беше на тема „Христология и съществуване” и се проведе в конферентната зала на Православния център „Проф. Тотю Коев” на ПБФ. Участие в работата на семинара взеха 14 учени от ПБФ на ВТУ, от Богословския и Философския факултети на СУ „Климент Охридски”, от Богословските факултети на Белград и Атина. Бяха представени научни доклади, придружени от сериозна дискусия по актуални теми на православната христология и значението й за сотириологията, еклисиологията,  антропологията, етиката т.н. По традиция форумът се организира от „Центъра по систематическо богословие” на ПБФ в рамките на  научноизследователски проект по наредба № 9 и с подкрепата на фондация „Дякония и мисия”.

2017

Осми международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Христология и битие”, Велико Търново, 11-13 октомври 2017 г.

2016

Научни четения „Християнството: предание, история и богослужение”, 12 май 2016 г.

Седми международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Богословие на творението”, Велико Търново, 3-5 ноември 2016 г.

2015

Шести международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема  „Църквата – място на спасението. Аспекти на православната сотириология”, Велико Търново, 29-30 октомври 2015 г.

2014

Международна научна конференция „Свещеното Писание в Свещеното Предание”, Велико Търново, 9-10 октомври 2014 г.

Пети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Църква и време”, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.

2013

Юбилейна международна научна конференция: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,  Секция Православен богословски факултет „Съвременни тенденции в богословието и църковните изкуства”, 10 май 2013 г.

Четвърти международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема:  „Еклезиологията – въпроси, проблеми, перспективи”, Велико Търново, 16-18 септември 2013 г.

2012

Трети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Личността в православното предание”, Велико Търново, 19-21 септември 2012 г.

СПОДЕЛИ В