Научни конференции

2017

Осми международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Христология и битие”, Велико Търново, 11-13 октомври 2017 г.

2016

Научни четения „Християнството: предание, история и богослужение”, 12 май 2016 г.

Седми международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Богословие на творението”, Велико Търново, 3-5 ноември 2016 г.

2015

Шести международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема  „Църквата – място на спасението. Аспекти на православната сотириология”, Велико Търново, 29-30 октомври 2015 г.

2014

Международна научна конференция „Свещеното Писание в Свещеното Предание”, Велико Търново, 9-10 октомври 2014 г.

Пети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Църква и време”, Велико Търново, 30-31 октомври 2014 г.

2013

Юбилейна международна научна конференция: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”,  Секция Православен богословски факултет „Съвременни тенденции в богословието и църковните изкуства”, 10 май 2013 г.

Четвърти международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема:  „Еклезиологията – въпроси, проблеми, перспективи”, Велико Търново, 16-18 септември 2013 г.

2012

Трети международен научен семинар по систематическо богословие и християнска философия на тема „Личността в православното предание”, Велико Търново, 19-21 септември 2012 г.

СПОДЕЛИ В