Текущи съобщения

Участие в програма „Еразъм+“


Стипендиантска програма на Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан


ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ


  • Писменият държавен изпит за специалностите Теология и Теология и социално служение ще се проведе на 23 февруари 2018 г. от 8:30 часа в 25 зала на блок 11.
  • Защитите на дипломни работи за специалност Теология ще се проведат на 23 февруари 2018 г. от 9:00 ч. в 30 аудитория на блок №11.
  • Държавният изпит и защитите на дипломни работи за специалност Църковни изкуства ще се проведат на 23 февруари 2018 г. от 13:00 часа в 14 блок (ателие по Иконопис).
СПОДЕЛИ В