Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделя 

Секретар - декан: Светла Янкова Иванова

Кабинет

Телефон: 062 618 243/0878 653 444

e-mail: theolog@ts.uni-vt.bg

 

Организатори учебен процес

Катедра "Историческо и практическо богословие" Светла Янкова Иванова

618 243

s.ivanova@ts.uni-vt.bg

Катедра "Библейско и систематическо богословие"

Катедра "Църковни изкуства" Петя Енчева Иванова

petya.ivanova@ts.uni-vt.bg


СПОДЕЛИ В