Материално-техническа база

Материално-техническата и информационната база, която ползва Православният богословски факултет, е съобразена със спецификите на двете направления по специалности – Теология и Църковни изкуства. Тя е общоуниверситетска или специфична за факултета, към която спадат факултетска библиотека и ателиета. Общите аудитории и семинарни зали в учебния корпус на Ректората и Корпус 5 се ползват заедно с други факултети.

Специалност църковни изкуства разполага със следните ателиета и помещения:

В 14 блок на ВТУ – две ателитета по иконопис „Проф. Любен Прашков“, едно специализирано ателие по Пластика и дърворезба „Проф. д-р Симеон Захариев“, едно специализирано ателие по живопис, едно специализирано ателие по рисуване, и помещение за съхранение на творби и материали.

В 11 блок на ВТУ – ателие по стенопис, депо за съхраняване на дипломни работи, образци и нагледни материали, както и лекционна зала „13“ , оборудвана с с окачваща система, която се ползва като експозиционна площ за изложби.

Дейности и събитията, организирани съвместно с църковни, културни и образователни институции и партньорски университети се извършват в: Ректорат – зала „Европа“ или аудитория 321, както и в аудитория 13 на Блок 11 – Православен център „Тотю Коев“ с оборудвана зала за заседания и конференции.

Библиотеката на Православния богословски факултет разполага с над 15 000 тома на богословска, историческа, изкуствоведческа, лингвистическа, философска и др. тематика на български, руски, английски, гръцки, немски език.

Студентите се ползват и от останалите университетски билиотеки, най-вече от Централна библиотека, в чиято читалня също се организират събития.

В близост до Ректората се строи храм, който макар и недовършен, дава възможност за извършването на богослужение, на което се събират както студенти и преподаватели от Православния богословски факултет, тъй и от други факултети и ректорското ръководство.

СПОДЕЛИ В