Проектна дейност

2017 година

„Математически модели и софтуерни решения с приложения в теорията на кодирането и криптографията”

„Оптимизации в областта на софтуерното инженерство – методологии за разработване, реализация и интеграция в обучението.”

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СОФТУЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2015 година

Технологии за 3D визуализация на музейни експонати на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" в Интернет

2014 година

Алгебрични и геометрични модели в кодирането и криптографията и реализирането им чрез паралелни алгоритми

Изследователски подход в обучението по математика

2013 година

Анализ, изследване и създаване на мултимедийни инструменти и сценарии за електронно обучение

Интегрирано електронно обслужване за гражданите и бизнеса

2012 година

Синергетичен модел на професионално-практическата подготовка на студентите за модернизация на висшето педагогическо образование

Съвременни тенденции в развитието на софтуерните технологии и алгоритми, обработката на данни и адекватната подготовка на специалисти в тези области

Управление и организация, на научно-изследователската и учебната дейност във висшите училища

СПОДЕЛИ В