Научни конференции

Ежегодна научна сесия на Факултет "Математика и Информатика"
В съответствие с чл. 65 ал. от Закона за висшето образование

Студентска научна сесия и научна конференция на Факултет "Математика и Информатика" на младите изследователи

Юбилейна онлайн научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий – 27-28.11.2020 г.

Научна конференция на Факултет "Математика и Информатика" в памет на проф. д-р Марга Янкова Георгиева – 16.11.2018

Международен колоквиум по диференциална геометрия и свързани с нея области / International Colloquium On Differential Geometry And Related Fields

Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – Четене – Комуникации” / National Scientific Conference With International Participation "Libraries-Reading - Communications"

Юбилейна международна научна конференция "25 години ФМИ" – 27-28 ноември 2015

Юбилейна международна научна конференция 50 години ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, секция “Факултет Математика и Информатика” – май 2013 г.Пролетна конференция на съюза на математиците в България
Пролетната конференция на СМБ през 2022 г. се осъществи с подкрепата на факултет „Математика и информатика“ към Великотърновския университет

Международна научна конференция "CompSysTech" / International Conference On Computer Systems And Technologies
Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

Дигитално съхраняване и представяне на културно и научно наследство / Digital Presentation And Preservation Of Cultural And Scientific Heritage (DIPP)
Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2013, 2014, 2016, 2018.

Международен симпозиум “Приложна Информатика” / International Symposium On Applied Informatics And Related Areas
Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на симпозиума през 2015, 2016, 2017, 2018.

Международна научна конференция “Е-Learning” / International Conference On E-Learning
Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2016.

Информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии / International Scientific Conference On Information, Communication And Energy Systems And Technologies, ICEST
Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ активно участва както в организацията, така и в провеждането на конференцията през 2013, 2014.

СПОДЕЛИ В