Научни конференции

Юбилейна онлайн научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий – 27-28.11.2020 г.

Международна научна конференция "CompSysTech"

Дигитално съхраняване и представяне на културно и научно наследство

Международен колоквиум по диференциална геометрия и свързани с нея области

Национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – Четене – Комуникации”

Ежегодна научна сесия на Факултет "Математика и Информатика"

Научна конференция на Факултет "Математика и Информатика" в памет на проф. д-р Марга Янкова Георгиева – 16.11.2018

Студентска научна сесия и научна конференция на Факултет "Математика и Информатика" на младите изследователи

Международен симпозиум “Приложна Информатика”

Международна научна конференция “Е-Learning”

Юбилейна международна научна конференция "25 години ФМИ" – 27-28 ноември 2015

Информационни, комуникационни и енергийни системи и технологии

Юбилейна международна научна конференция 50 години ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, секция “Факултет Математика и Информатика” – май 2013

СПОДЕЛИ В