Проектна дейност

2017 година

“Форум за 3D графика и компютърна медия “VISION” www.3d-vision.org

„ГРАФИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ“

2016 година

Теоретични аспекти на визуалното изкуство

2015 година

Една идея за графика

2014 година

Медия, интермедия, рисунка - ролята на рисунката в контакт с новите технологии за постигане на синтез между дигитални и аналогови изразни средства

Форум за тримерна графика „Vision”

2013 година

Виртуално студентско триенале на графичният дизайн

Форум за тримерна графика “Vision”

2012 година

Цвят, форма, пространство, диалог - 3

Изкуство, съвременност, комуникация

2010 година

Рисунката като средство за комуникация

Цвят, форма, пространство, диалог - 2

2009 година

Изследване възможностите на пластичните изкуства като универсален език за общуване. Тема на проекта е състоянието на една от най-важните черти на изкуството - неговата комункативна функция. Цвят, форма, пространство, диалог.

Университетски виртуален музей и галерия

Форум за тримерна графика - Vision

2008 година

Изследване, анализ и представяне на декоративните и епиграфски паметници на културата от ІІ - VІІ век от н. е на територията на България /римските провинции - Долна Мизия, Тракия и Македония

Транснорм - селекция за съвременно визуално изкуство Велико Търново 2008

СПОДЕЛИ В