Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделя


Секретар - декан: Цвета Владимирова Попова

Телефон: О62 628027

e-mail:  c.popovats.uni-vt.bg


Цветанка Иванова Дойчинова

e-mail:  cv.doichinovats.uni-vt.bg

О62 628027

0882 200359

Силвия Антонова Панева

e-mail:  silviya.panevats.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В