Материално-техническа база

Факултетът по изобразително изкуство разполага с много   добра материална база, състояща се от два самостоятелни корпуса – стар, триетажен, с обширен  двор – в центъра на  Велико Търново и нов, четириетажен,  с прилежащ терен, специално построен за водене на занятия по скулптура – в района на ректората. И двата корпуса са обезпечени с достатъчно оборудвани ателиета за занятия, лаборатории, работилници, лекционни зали, кабинети, заседателна зала, 2 зали за временни изложби, концерти и тържества, специализирана библиотека, клуб на студента и преподавателя, плувен басейн, тенис и волейболни игрища, стена за скално катерене (спортен комплекс на ВТУ).

Факултетската библиотека разполага с богат фонд от специализирана литература по история на изкуството, перспектива,  естетика, методика на рисуването, педагогика, пластична анатомия и др., както  и монографии, каталози и др. специална литература – общо 3850    тома.

В методическите кабинети  се съхраняват образци на най-добрите студентски постановки от изминалите години, които служат за онагледяване на учебния процес.

Музеят на факултета съхранява около  950  подбрани творби на студенти.

Изложбените зали на факултета задоволяват потребностите от постоянни текущи изложби на студенти, преподаватели и гости. Там се организират и други мероприятия – промоция на книги по изобразително изкуство, концерти, тържества и др.  В изложбения комплекс на ул. “Рафаел Михайлов” 1, в съседство на факултета се организират традиционните годишни студентски изложби, както и юбилейни  за факултета изложби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОДЕЛИ В