Текущи съобщенияНа вниманието на докторантите:
Уважаеми колеги, уведомяваме ви, че ВТУ има възможност да финансира краткосрочни докторантски мобилности от 5 до 30 дни за работа върху докторската теза в университети зад граница по програма Еразъм+ .

В периода до октомври 2023 г. могат да бъдат финансирани по 10 докторантски мобилности от факултет, като един докторант може да има повече от една мобилност.

Мобилността се оформя като обучение или като практика в зависимост от изискването на Еразъм офиса в приемащия университет, което те указват в Поканата към докторанта. За изготвянето ? е необходимо съдействие от координатора по договора или от научния ръководител за намиране на ментор в приемащия университет. Поканата и условия са качени на сайта на ВТУ за програма Еразъм.

Мобилност с цел обучение може да се реализира само в университет партньор, с който имаме Еразъм договор в същата област на обучение; мобилност с цел практика – във всеки университет.

Финансиране: 70 евро на ден за първите 14 дни и 50 евро на ден за следващите 16 дни при по-дълъг период. В допълнение се финансират два дни за път, а при мобилност по договори с университети извън програмни държави (Босна и Херцеговина, Албания, Косово, Египет, Мароко) се финансират и пътни разходи по установена ставка (180 или 275 евро). При пътуване с автобус или влак или двама докторанти в една кола се доплащат 50 евро.

За контакти и въпроси: Даниела Пандулчева, стая 407 - Ректорат, тел. 062618310.


Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан, предлага 2 стипендии за български студенти по магистърски програми. Предложените магистърски програми са по следните специалности:

 • Туризъм;
 • Логистика;
 • Музеология;
 • Управление на културното наследство;
 • Творческа индустрия;
 • Археология.

Стипендиите са една за пролетния семестър на 2023 година и една за есенния семестър на 2023 година.

Срокът за кандидатстване за стипендията за пролетния семестър е 20 януари 2023 година, а за стипендията за есенния семестър – 1 юли 2023 година. По-долу може да откриете упътване за кандидатстване за отпускане на стипендиите.До задочните студенти, които през 2021-2022 г. ще бъдат в първи курс

Уважаеми първокурсници,
Уведомяваме Ви, че в срок до 1 септември 2021 г. всеки студент е длъжен да активира служебната си пощенска кутия с разширение @sd.uni-vt.bg.

Потребителското име и първоначалната парола за служебната поща са видими в раздел „Служебна поща“ в личния профил на всеки от вас в „Е-студент“.

За да извършите правилно активацията, ще ви помогне следното ВИДЕО.

За помощ с работата с и достъпа до учебни ресурси вижте видеото "Указания за работа с електронни учебни ресурси" и документа "Ръководство за работа РЗ", които се намират на началната страница на профила Ви в е-студент.


Стипендии за български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.


Уважаеми студенти и докторанти на Историческия факултет на ВТУ,  

Уведомяваме Ви, че във връзка със създаване на условия от Министерство на образованието и науката системата на предучилищното и училищното образование да работи, осигурявайки учебен процес в епидемична обстановка, е налична информационна база за заместващи учители. Чрез нея МОН цели навременно създаването на резерв от кадри, в които да се включат всички желаещи студенти, специализанти и докторанти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.  

Информацията за регистриралите се е достъпна за регионалните управления на образованието и чрез тях – за директорите на училища и детски градини, за осъществяване на контакт с подходящия специалист за заместване в случай на отсъстващ учител.  

Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform


Възможност за почасова работа на студенти като учители на хонорар!!!


Уважаеми колеги студенти-задочници,

Поздравяваме ви с началото на нова учебна година!

Както знаете, през този семестър обучението за студентите-задочници ще се осъществява електронно неприсъствено, заради решението на Правителството за удължаване на извънредната ситуация в страната. В тази връзка искаме да ви обърнем внимание на следното:

 1. Цялото ви обучение през този семестър ще се извършва през профилите ви в Е-студент на сайта на Великотърновския университет. Комуникацията между вас и вашите преподаватели се осъществява чрез профилите ви в Е-студент, както и чрез вашите служебни електронни пощи и съответно служебните електронни пощи на преподавателите. За целта е необходимо да активирате служебните си електронни пощи. В профилите ви има „Ръководство за работа с Е-студент“ (с инструкции за активирането на пощите), както и видео „Как да активирате служебната си поща?“
 2. Обучението е асинхронно, т.е. не е необходимо да влизате онлайн в реално време в часовете, които са заложени по график. Преподавателят има ангажимента да качи учебните материали като електронни ресурси в профилите ви в Е-студент, както и евентуално да постави задачи – пак там. До края на периода на очните занятия (края на месец септември) следва да са качени всички учебни материали по дисциплините, които изучавате през този семестър.
 3. С оглед на асинхронното обучение е важно да знаете, че не ви се налага да си вземате отпуск от работодателя (ако работите).
 4. В профилите ви има панел „Указания за работа с електронни учебни ресурси“ и панел „Достъп до учебни ресурси“. Учебните ресурси могат да включват файлове в различни формати (.doc; .pdf; .jpg и др.), презентации и линкове към аудио- и видеозаписи. Когато има поставени задачи, много е важно да спазвате посочените срокове. Изпълнението на задачите става през Е-студент. В случая на необходимост, по указания на преподавателя, могат да се използват служебните пощи.
 5. В профилите ви има панел „График на занятията“ и панел „График на изпитите“. В тях можете да проверявате кога имате занятия и съответно кога са насрочени изпитите ви през този семестър.
 6. Допълнително ще получите информация за начина на провеждане на изпитите – присъствено или неприсъствено.

От Деканското ръководство на Исторически факултет на ВТУ


На вниманието на докторанти и постдокторанти от Историческия факултет:

Уважаеми колеги,

И тази година Центърът за академични изследвания - София си сътрудничи с Швейцарското посолство в България за разпространение и организиране на редовни стипендии за доктранти и пост-докторанти за 2021-2022 г.

Ако имате интерес да кандидатствате, ви уведомяваме за следното:

Все още формулярите за кандидатстване не са публикувани от швейцарското министерство на образованието, но изискванията не са съществено променени и се надяваме с по-ранното разпространение на поканата да имате повече време за подготовка.

На посочения линк можете да видите по-пълната информация.


Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2019

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Срок: от 17 декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. (петък)

Участие в програма „Еразъм+“

Обява за работа от учебната 2019/2020 година: Учител по история и география – ППМГ "Акад. Н. Обрешков", гр.Разград, ул. "Дъбрава" № 2

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2018

VI Национален литературен конкурс на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ“ – зимен семестър 2018-2019 г.

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че фондация „Св. Св. Константин и Елена“ предлага за студенти отличници от специалности, имащи отношение към туризма, своята стипендиантска програма „ТУРИЗЪМ“ за зимен семестър 2018-2019 г. Предоставят се стипендии в размер на 1500 лева, изплащани на пет равни месечни вноски.  

Подробна информация относно стипендиантската програма може да бъде видяна на следния линк: http://foundation.bg/event/bg/156.

Стипендиантска програма на Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017

СПОДЕЛИ В