Текущи съобщения

Международния университет по туризъм и културно наследство в Самарканд, Узбекистан, предлага 2 стипендии за български студенти по магистърски програми. Предложените магистърски програми са по следните специалности:

 • Туризъм;
 • Логистика;
 • Музеология;
 • Управление на културното наследство;
 • Творческа индустрия;
 • Археология.

Стипендиите са една за пролетния семестър на 2023 година и една за есенния семестър на 2023 година.

Срокът за кандидатстване за стипендията за пролетния семестър е 20 януари 2023 година, а за стипендията за есенния семестър – 1 юли 2023 година. По-долу може да откриете упътване за кандидатстване за отпускане на стипендиите.До задочните студенти, които през 2021-2022 г. ще бъдат в първи курс

Уважаеми първокурсници,
Уведомяваме Ви, че в срок до 1 септември 2021 г. всеки студент е длъжен да активира служебната си пощенска кутия с разширение @sd.uni-vt.bg.

Потребителското име и първоначалната парола за служебната поща са видими в раздел „Служебна поща“ в личния профил на всеки от вас в „Е-студент“.

За да извършите правилно активацията, ще ви помогне следното ВИДЕО.

За помощ с работата с и достъпа до учебни ресурси вижте видеото "Указания за работа с електронни учебни ресурси" и документа "Ръководство за работа РЗ", които се намират на началната страница на профила Ви в е-студент.


Стипендии за български студенти, докторанти, учени и творци за академичната 2022-2023 г.


Уважаеми студенти и докторанти на Историческия факултет на ВТУ,  

Уведомяваме Ви, че във връзка със създаване на условия от Министерство на образованието и науката системата на предучилищното и училищното образование да работи, осигурявайки учебен процес в епидемична обстановка, е налична информационна база за заместващи учители. Чрез нея МОН цели навременно създаването на резерв от кадри, в които да се включат всички желаещи студенти, специализанти и докторанти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.  

Информацията за регистриралите се е достъпна за регионалните управления на образованието и чрез тях – за директорите на училища и детски градини, за осъществяване на контакт с подходящия специалист за заместване в случай на отсъстващ учител.  

Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform


Възможност за почасова работа на студенти като учители на хонорар!!!


Уважаеми колеги студенти-задочници,

Поздравяваме ви с началото на нова учебна година!

Както знаете, през този семестър обучението за студентите-задочници ще се осъществява електронно неприсъствено, заради решението на Правителството за удължаване на извънредната ситуация в страната. В тази връзка искаме да ви обърнем внимание на следното:

 1. Цялото ви обучение през този семестър ще се извършва през профилите ви в Е-студент на сайта на Великотърновския университет. Комуникацията между вас и вашите преподаватели се осъществява чрез профилите ви в Е-студент, както и чрез вашите служебни електронни пощи и съответно служебните електронни пощи на преподавателите. За целта е необходимо да активирате служебните си електронни пощи. В профилите ви има „Ръководство за работа с Е-студент“ (с инструкции за активирането на пощите), както и видео „Как да активирате служебната си поща?“
 2. Обучението е асинхронно, т.е. не е необходимо да влизате онлайн в реално време в часовете, които са заложени по график. Преподавателят има ангажимента да качи учебните материали като електронни ресурси в профилите ви в Е-студент, както и евентуално да постави задачи – пак там. До края на периода на очните занятия (края на месец септември) следва да са качени всички учебни материали по дисциплините, които изучавате през този семестър.
 3. С оглед на асинхронното обучение е важно да знаете, че не ви се налага да си вземате отпуск от работодателя (ако работите).
 4. В профилите ви има панел „Указания за работа с електронни учебни ресурси“ и панел „Достъп до учебни ресурси“. Учебните ресурси могат да включват файлове в различни формати (.doc; .pdf; .jpg и др.), презентации и линкове към аудио- и видеозаписи. Когато има поставени задачи, много е важно да спазвате посочените срокове. Изпълнението на задачите става през Е-студент. В случая на необходимост, по указания на преподавателя, могат да се използват служебните пощи.
 5. В профилите ви има панел „График на занятията“ и панел „График на изпитите“. В тях можете да проверявате кога имате занятия и съответно кога са насрочени изпитите ви през този семестър.
 6. Допълнително ще получите информация за начина на провеждане на изпитите – присъствено или неприсъствено.

От Деканското ръководство на Исторически факултет на ВТУ


На вниманието на докторанти и постдокторанти от Историческия факултет:

Уважаеми колеги,

И тази година Центърът за академични изследвания - София си сътрудничи с Швейцарското посолство в България за разпространение и организиране на редовни стипендии за доктранти и пост-докторанти за 2021-2022 г.

Ако имате интерес да кандидатствате, ви уведомяваме за следното:

Все още формулярите за кандидатстване не са публикувани от швейцарското министерство на образованието, но изискванията не са съществено променени и се надяваме с по-ранното разпространение на поканата да имате повече време за подготовка.

На посочения линк можете да видите по-пълната информация.


Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2019

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Срок: от 17 декември 2019 г. до 31 януари 2020 г. (петък)

Участие в програма „Еразъм+“

Обява за работа от учебната 2019/2020 година: Учител по история и география – ППМГ "Акад. Н. Обрешков", гр.Разград, ул. "Дъбрава" № 2

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2018

VI Национален литературен конкурс на Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ОКС „БАКАЛАВЪР“
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ“ – зимен семестър 2018-2019 г.

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че фондация „Св. Св. Константин и Елена“ предлага за студенти отличници от специалности, имащи отношение към туризма, своята стипендиантска програма „ТУРИЗЪМ“ за зимен семестър 2018-2019 г. Предоставят се стипендии в размер на 1500 лева, изплащани на пет равни месечни вноски.  

Подробна информация относно стипендиантската програма може да бъде видяна на следния линк: http://foundation.bg/event/bg/156.

Стипендиантска програма на Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2017

СПОДЕЛИ В