Работилница по феноменология на политиката ARS

Работилницата по феноменология на политиката ARS съществува като изследователска инициатива на академична общност от изследователи, студенти, докторанти и възпитаници на ВТУ от различни специалности с интереси към социално-политологичните изследвания неформално от 2010 г. във връзка с научноизследователски проект „Особености на българския преход” на Катедрата по политология, социология и културология на Философски факултет. Нейният Статут е приет с Решение № 3 от 23.03.2015 г. Работилницата разработва и реализира научноизследователски инициативи, проекти, експертни оценки. Формира екипи за тяхното осъществяване от експерти и изследователи, привлича докторанти и студенти като извънучебна форма на работа.

Ръководител: доц.д-р Мая Русева

Контакти: електронната страница на Работилница ARS

СПОДЕЛИ В