Научни сборници

  1. Диалог на педагогическите компетенции“,съставители Огняна Георгиева-Тенева, Маринела Михова, София Дерменджиева, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, под редакцията на Маринела Михова, 2012 г. ISBN 978-954-524-839-9

  2. сп. Педагогика, тематичен брой на ВТУ – Филиал Враца, 2015 г.

  3. Сборник с доклади от Научно-практическа конференция с международно участие „Наставничеството: класичност и модерност“, 30.10.2020 г. в гр. Враца, Редакционна колегия: доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2021, с. 275. ISBN 978-619-208-246-8, COBISS.BG-ID - 49899272

  4. Сборник с доклади от Юбилейна международна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност (140 години педагогическо образование във Враца)”, 29.–30.10.2021 г. в гр. Враца, Главен научен редактор доц. д-р Рени Христова-Коцева, Редакционна колегия: проф. дн Христо Манолакев, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова, гл. ас. д-р Мила Гълъбова. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2021, с. 351. ISBN 978-619-208-274-1, COBISS.BG-ID – 49899272

  5. Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност“, 28 и 29 октомври 2022 г. в гр. Враца, Главен научен редактор доц. д-р Рени Христова-Коцева, Редакционна колегия: проф. дн Христо Манолакев, доц. д-р Светлана Ангелова, гл. ас. д-р Мила Гълъбова. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2022, с. 307. ISBN 978-619-208-324-3, COBISS.BG-ID - 49899272

СПОДЕЛИ В