Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяСекретар - декан: Теодора Трънкова

Кабинет №516 – Корпус 5

Телефон: 062 628 216; 0878 58 1444

e-mail: filosofski-fakultet@ts.uni-vt.bgОрганизатори учебен процес

Катедра "Психология"

Кремена Миланова

Кабинет №512 – Корпус 5

062/ 610 282

Катедра "Философски науки"

Цвета Велчева

Кабинет №514 – Корпус 5

062/ 610 284

Катедра "Политология, социология и културология"

Катедра „Национална сигурност“

СПОДЕЛИ В