Връзки с бизнеса и обществени организации

ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ е сключил договори за сътрудничество с представители на бизнеса за нуждите на Философски факултет:


  1. ОУ „Св.Патриарх Евтимий“- В. Търново, с предмет на договора – реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при педагогическия съветник на училището. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  2. Затворническо общежитие от открит тип към Затвора Ловеч, с предмет на договора – реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при социалния работник и началника в затворничестоко общежитие. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  3. Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания – В. Търново, с предмет на договора – реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при психолог и социален работник в ЦСРИ. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  4. Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания – В. Търново, с предмет на договора – реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при психолог и социален работник в ЦСРИ. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  5. Център за настаняване от семеен тип – В. Търново, с предмет на договора – реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при психолог и социален работник в ЦНСТ. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  6. Областна пробационна служба – В. Търново, с предмет на договора - реализиране на социално-педагогическо хоспитиране, текуща социално-песдагогическа практика и стажантска социално-педагогическа практика за студенти от специалност „Психология“. Практиката се провежда при инспектор „Пробация“. Тези договорни отношения датират от 2012 година.

  7. Регионално управление на образованието – В.Търново, с предмет на договора – реализиране на хоспитиране, текуща и преддипломна практика на студенти от специалности „Психология“, „Политология“ и „Философия“ на Философски факултет. Практиката се провежда в средни училища във Велико Търново при учители, които преподават дисциплините от Философския цикъл. Договорните взаимоотношения датират от 1997г.

  8. Държавна психиатрична болница – с. Церова кория, с предмет на договора – реализиране на практиката на студенти от специалност „Приложна психология“, ОКС „Магистър“. Практиката се провежда при клиничен психолог в ДПБ. Договорните  отношения са сключени 2017г

  9. Център за психично здраве – В. Търново, с предмет на договора – реализиране на практиката на студенти от специалност „Приложна психология“, ОКС „Магистър“. Практиката се провежда при клиничен психолог в ДПБ. Договорните  отношения са сключени 2017г.
СПОДЕЛИ В