Текущи съобщения

Извънредна изпитна сесия, 2023 г. за 4 курс, специалност ,,Педагогика на обучението по физическо възпитание“УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СТУДЕНТИ,

Всички защити на дипломни работи в Педагогически факултет през септемврийската държавна изпитна сесия в периода 01.09.2021 г. – 13.09.2021 г. ще се проведат онлайн. Всеки дипломант ще получи на електронната си поща съобщение и връзка за виртуална зала преди датата на защитата. 

Писмените държавни изпити се провеждат присъствено в сградата на 5 корпус на ВТУ съгласно обявения график и при спазването на противоепидемичните мерки.

Деканско ръководство на Педагогически факултет


Присъствени занятия на магистри

Седмично разписание на специалност ,,Педагогика на обучението по музика”- I курс , редовно обучение за учебната 2020/2021 годинаПНУП 1 гр.

14.09. 2020 г.

10.00-12.00 ч. БИЦ

N

Фак. номер

Име

2005010035

Десислава Анчева Бодурова

2005010036

Венцислава Кирилова Петрова

2005010039

Михаела Андреева Симеонова

2005010045

Симона Асенова Александрова

2005010073

Мариана Тодорова Райкова

2005010075

Йоланда Цветанова Йолова

2005010309

Наталия Валентинова Василева

2005010345

Ивелина Вълчева Иванова

2005010351

Фиданка Огнянова Стефанова

2005010355

Ваня Димитрова Миткова

2005010374

Мариела Николова Гаджева

2005010377

Ивелина Маринова Тодорова

2005010380

Антония Пламенова Тонкова

2005010501

Силвия Пенкова Драгиева

2005010510

Анка Ангелова Джурова

2005010537

Милка Цветанова Николова

2005010543

Емилия Николаева Николова

2005010598

Александра Юриева Атанасова

2005010613

Станислава Юриева Кабакчиева

2005010616

Катрин Миленова Цветкова

2005010643

Кристина Петрова Крумова

2005010665

Ангелина Добрева Ангелова

2005010708

Гергана Петрова Лазарова

2005010742

Даяна Тодорова Гаджалова

2005010749

Весела Ангелова Апостолова

2005010758

Мариела Андреева Асенова

2005010766

Янка Иванова Георгиева

2005010768

Мартина Мариянова Григорова

2005010793

Илмие Наимова Еюбова

2005010826

Памела Георгиева Георгиева

2005010886

Василена Недялкова Недялкова

2005010906

Розалита Величкова Първанова

2005010957

Кристина Чавдарова Славова

2005010978

Ирина Миленова Чепелева

2005011003

Маргарита Галинова Христова

2005011069

Симона Юлиева Крумова

2005011072

Елена Николаева Димидова

2005011086

Ивана Емилова Геогиева

2005011235

Аделина Сашева Събева

2005011252

Йоана Радославова Цочева

2005011262

Мерджихан Мехмедова Шакирова

2005011324

Галя Петрова Геогиева

2005011383

Евгения Руменова Райкова

2005011403

Снежанка Атанасова Илиева

2005011429

Силвия Пламенова Пенева

ПНУП 2 група

14.09. 2020 г.

13.00-15.00 - БИЦ

2005011445

Миглена Андреева Андреева

2005011470

Михаела Петкова Петкова

2005011516

Йоана Тошкова Тенева

2005011584

Кристина Людмил Колева

2005011602

Петя Светославова Занкова

2005011642

Мерлин Хасанова Исмаилова

2005011688

Руслана Славчева Стойнева

2005011713

Ивелина Богомилова Първанова

2005011725

Вероника Александрова Иванова

2005011746

Калина Пламенова Венкова

2005011751

Марта Вартан Маркарова

2005011761

Мария Васкова Христова

2005011762

Вяра Пламенова Пеева

2005011793

Влада Чавдарова Генова

2005011817

Анна Галиноа Марчева

2005011875

Славина Иванова Костадинова

2005011885

Росита Атанасова Анчева

2005011936

Василена Петева Бурнева

2005011941

Силвия Петрова Салтирова

2005012013

Мария Валентинова Георгиева

2005012031

Гинка Богомилова Колева

2005012039

Емилия Спасимирова Пенчева

2005012694

Лили Пламенова Савова

2005012742

Едже Севинова Хасанова

2005012745

Невена Стефанова Йовчева

2005012749

Светослава Валентинова Топалова

2005012764

Николета Димитрова Бонева

2005012767

Николина Атанасова Пулева

2005012776

Айнур Джемилова Кязимова

2005012777

Гергана Пламенова Петрова

2005012780

Петя Тодорова Драганчева

2005012792

Маги Василева Бонева

2005012793

Лора Христова Николаева

2005012803

Мирела Генадиева Стойкова

2005012807

Вероника Стефанова Манолова

2005012808

Есра Наджатова Мустафова

2005012820

Едоарда Йорданова Игнатова

2005012822

Маринела Георгиева Христова

2005012824

Яна Динкова Георгиева

2005012831

Донка Николаева Георгиева

2005012908

Поля Тихомирова Тотева

2005012974

Анна Маринова Чолакова

2005013022

Есра Гюрселова Хамзова

2005013024

Айджан Велиева

2005013174

Магдалена Георгиева Никифорова


До студентите Първи курс, Задочно обучение

Уважаеми студенти,
На основание заповед РД-10-1011/ 27.07. 2020 г. на ректора на ВТУ, очните занятия за първия семестър ще се проведат дистанционно, чрез електронната платформа на университета. 

За откриване на учебната 2020-2021 година и разясняване на работата с електронната система "Е-студент"  ще се проведат присъствени срещи със студентите от всяка специалност на Педагогически факултет.

ГРАФИК ЗА СРЕЩИТЕ СЪС СТУДЕНТИ ПЪРВИ КУРС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Специалност

Дата

Час

Място

Отговорници

Социална педагогика

11.09.2020 г.

10.00-12.00 ч.

Библиотечно информационен център (БИЦ)

Проф. дн Антония Кръстева

Доц. д-р Георги Георгиев

Гл. ас. д-р Мариела Тодорова

ПУПЛОГ

11.09.2020 г.

13.00-15.00

БИЦ

Доц. д-р Петя Караиванова

ас. д-р Десислава Попова

Гл. ас. д-р Красимира Петрова

ПНУП 1 гр.

14.09.2020 г.

10.00-12.00 ч.

БИЦ

Доц. д-р Пенка Кънева 

 гл. ас. д-р Евдокия Стефанова

гл. ас. д-р Деляна Чуховска

ПНУП 2 гр.

14.09.2020 г.

13.00-15.00 ч.

БИЦ

Доц. д-р Петя Караиванова

 гл. ас. д-р Дияна Димитрова

ас. д-р Кристина Тодорова 

НУПСП

15.09.2020

10.00-12.00 ч.

БИЦ

Проф. дн Антония Кръстева

гл.ас. д- Катерина Златкова-Дончева,

гл. ас. д-р Петя Марчева

ПОФВ

08.09.2020

14.00-16.00

БИЦ

Доц. д-р Светослав Стефанов


Държавни изпити и защити на дипломни работи

Уважаеми студенти,

Във връзка с Вашето дипломиране Ръководството на Педагогически факултет Ви уведомява:

  1. Графикът за държавните изпити през юни-юли и септември 2020 г. е качен в страницата на факултета в сайта на университета.
  2. Разпределението на студентите за писмен държавен изпит по дати ще бъде публикуван на 03.06.2020 г.
  3. Защитите на дипломни работи ще се проведат електронно с отдалечен достъп (онлайн). Председателите на комисии ще създадат необходимата организация. Две седмици преди датата за защита е необходимо дипломните работи да се депозират в стая 402, чрез изпращане по куриер.

От ръководството на ПФ


Изпитът по „Методика на обучението по конструиране и технологии /Педагогика на конструктивно-техническите и битови дейности/“ за студенти от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и логопедия“ и „Предучилищна педагогика и чужд език“ – редовна и задочна форма на обучение, ОКС  „Бакалври“ и ОКС „Магистри“ при проф. д-р Радка Гайдова ще се проведе на 20.09.2019 г., 10,00 часа, зала 605, учебен корпус 5 на ВТУ.


Участие в програма „Еразъм+“


СПОДЕЛИ В