Общо събрание

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

мандат 2023 – 2027 г.

 1. Доц. д-р Теодора Куртева Рабовянова – председател

     2.  Доц. д-р Валерия Живова Тодорова - заместник председател

Членове:

 1. Проф. д-р Христо Илиев Бонджолов
 2. Проф. д-р Валентина Цветанова Бонджолова
 3. Доц. д-р Весела Белчева Белчева
 4. Доц. д-р Ния Иванова Радева
 5. Доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова
 6. Доц. д-р Полина Валентинова Цончева
 7. Доц. д-р Искра Генчева Мандова
 8. Ас. Благовест Асенов Благоев
 9.  Ас. Пламена Николаева Вълчева
 10.  Ст. преп. Анелия Александрова Иванова
 11.  Ст. преп. Божидар Христов Питев
 12.  Ст. преп. Ваня Николова Стоянова
 13.  Ст. преп. Галина Николаева Върлинкова
 14.  Ст. преп. Диана Иванчева Питева
 15.  Ст. преп. Мадлена Иванова Аврамова
 16.  Ст. преп. Маруся Петкова Христова
 17.  Ст. преп. Миглена Николова Христова
 18.  Преп. Екатерина Кирилова Стоянова
 19.  Преп. Марияна Николаева Киркова
СПОДЕЛИ В