Ректорско ръководство

Мандат 2023 - 2027 г.

РЕКТОР


проф. д-р Димитър Йорданов Димитров


ЗАМЕСТНИЦИ


проф. д-р Христо Бонджолов

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

доц. д-р Анна Иванова

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

проф. д-р Николай Кънев

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

проф. д.н. Вихрен Бузов

ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ПО КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТАСПОДЕЛИ В