Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

През 2015, 2016 и 2017 г., студенти от Юридическия факултет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участваха в ежегодното международно състезание за решаване на казуси в областта на международния търговски арбитраж – „Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot“, което се провежда във Виена.

Същото се определя като най-престижното и значимо международно състезание за студенти, изучаващи право, което се провежда в Европа. Ежегодно в него се включват представители на университети от цял свят, като в рамките на последното му издание през 2017 г. участваха над 330 отбора.

С оглед качествената и пълноценна подготовка на студентите за състезанието, в месеците преди него, навсякъде по света се организират т. нар. „pre moots“ – подготвителни състезания, на които отбори, участници в основното състезание се изправят един срещу друг и провеждат устни прения по същия казус. Студентите от ВТУ и през трите години участваха в две такива състезания – Sofia Open Pre-moot, в гр. София, домакинствано от Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата и Belgrade Open Pre-moot, в гр. Белград, домакинствано от Юридическия факултет на Белградския университет и водещите адвокатски кантори в Сърбия.

Снимки от събитието през 2015

Снимки от събитието през 2016

Снимки от събитието през 2017


Снимки от събитието през 2015Снимки от събитието през 2016

Снимки от събитието през 2017
 

СПОДЕЛИ В