Пролетен прием за професионално-педагогически специализации (за ТРЕТА ПКС) в Департамент „ПОДК“

В периода от 08.01.2024 г. до 16.02.2024 г. ще се приемат документи за обучение в ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ /ППС/ (за придобиване на ТРЕТА ПКС) през 2024 година (пролетен прием).

В катедра „Продължаващо образование“, която е звено от структурата на  Департамент „Продължаващо образование и допълнителна квалификация“, се осъществява обучение по следните ППС: „Компетентностният подход в училищното образование (5. – 10. клас)“;  „Актуални проблеми на обучението по чужд език в началното училище“; „Иновативни подходи и практики в обучението по чужд език (5. – 12. клас)“; „Ефективно управление на образователните институции“; „Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт“; „Информационни технологии за обучение в началното училище“;  „Профилираната подготовка по география и икономика; „Съвременни аспекти в обучението по география и икономика, човекът и обществото и човекът и природата“; „Психологическо и педагогическо консултиране в училище“; „Информатика и информационни технологии. Съвременно технологично образование (5. – 12. клас); „Педагогика на наследството“; „Развитие на творческите способности на децата чрез обучението по изобразително изкуство“; „Обучението по религия – християнство-православие в началния етап на основната образователна степен“; „Интегрален подход при работа с текст в обучението по предметите от естетическия цикъл“; „Работа с различни източници на информация в обучението (5. – 12. клас)“; „Текстът в обучението по български език и литература“; „Съвременни технологии в предучилищното образование“.

Съдържанието на програмите е публикувано на адрес:  https://uni-vt.bg/bul/pages/?page=3853&zid=182

Допълнителна информация може да се получи на място в катедра „Продължаващо образование“ на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, ет. 7, каб. 706; на сайта на ВТУ (https://www.uni-vt.bg/bul/?zid=182) и на страницата на катедрата във Фейсбук (https://www.facebook.com/dpodkunivt1/)Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес depok@ts.uni-vt.bg или на следните телефонни номера: 0886 174 254; 062 610 206.

СПОДЕЛИ В