Лекция на Ева Майдел

 
 

През м. декември 2016 г. членът на Европейския Парламент (ЕНП) г-жа Ева Майдел изнесе публична лекция пред студенти от ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. На същата беше обявен и конкурс за студентско есе, като спечелилите конкурса студенти от Юридическия факултет посетиха по покана на г-жа Майдел Европейския парламент в Брюксел.
 
 

 

СПОДЕЛИ В